Show simple item record

dc.contributor.advisorAras, Selda
dc.contributor.authorDurmuş, Ayşe Berre
dc.date.accessioned2022-04-26T06:30:15Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-04-15
dc.identifier.citationDurmuş, A.B. (2002). Erken çocukluk eğitiminde kapsayıcı eğitimin niteliğine yönelik paydaş görüşlerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26165
dc.description.abstractIn this research, the views of teachers, parents, school administrators, local government officials and non-governmental organizations on the quality of inclusive education in pre-school education were examined. This research, which was carried out using the qualitative research method, was executed with a case study design. Purposive sampling method was used by choosing the people who could explain the concept in the best way. The study group of the research consisted of 6 teachers, 6 families and 6 school administrators, 6 local government officials, 6 teachers working in independent kindergartens and primary schools affiliated to the Ministry of National Education of Konya, and 6 officials of non-governmental organizations in Konya who were included in the projects for inclusive education in the 2020-2021 academic year. The data were obtained using the interview method. Semi-structured "Stakeholder Groups for Evaluation (Teacher, School Administrators, Parents, Non-Governmental Organizations, Local Administration Authorities) Interview Form", which was prepared by the researcher, was used as a data collection tool in individual interviews. The data were analyzed with content analysis, following the inductive approach. The findings and results of the study, the characteristics that determine the quality of inclusive education practices and their effects on early childhood education were examined. In line with the opinions of the participants of the study, the problems they encountered during the inclusive education practices and solution suggestions were revealed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKapsayıcı eğitimin niteliğitr_TR
dc.subjectDeğerlendirmetr_TR
dc.subjectErken çocukluk eğitiminde kalitetr_TR
dc.subjectPaydaş iş birliğitr_TR
dc.subjectKapsayıcı eğitimde süreç değerlendirmesitr_TR
dc.subject.lcshEğitim kuramı. Eğitim uygulamaları.tr_TR
dc.titleErken Çocukluk Eğitiminde Kapsayıcı Eğitimin Niteliğine Yönelik Paydaş Görüşlerinin İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestıgatıon Of Stakeholder Vıews On The Qualıty Of Inclusıve Educatıon In Early Chıldhood Educatıontr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada, erken çocukluk eğitiminde kapsayıcı eğitimin niteliğine yönelik öğretmenlerin, ebeveynlerin, okul yöneticilerinin, yerel yönetim yetkililerinin ve sivil toplum kuruluşu yetkililerinin görüşleri incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak yürütülen bu araştırma durum çalışması deseniyle gerçekleştirilmiştir. Amaçlı örneklem yöntemi ele alınan kavramı en iyi şekilde açıklayabilecek kişilerin seçilebilmesi için kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında kapsayıcı eğitime yönelik projelere dahil olmuş Konya ili MEB’ e bağlı bağımsız anaokulları ve ilkokullarına bağlı anasınıflarında çalışan 6 öğretmen, 6 ebeveyn ve 6 okul yöneticisi, 6 yerel yönetim yetkilisi ve Konya’da bulunan sivil toplum kuruluşlarının 6 yetkilisi toplam otuz kişi oluşturmaktadır. Veriler görüşme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Bireysel görüşmelerde veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından düzenlenen yarı yapılandırılmış “Değerlendirmeye Yönelik Paydaş Grupları (öğretmen, okul yöneticileri, ebeveyn, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim yetkilileri) Görüşme Formu” kullanılmıştır. Veriler tümevarımsal yaklaşım göz önünde bulundurularak içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları ve sonucunda kapsayıcı eğitim uygulamalarının niteliğini belirleyen özellikleri ve erken çocukluk eğitimine etkileri incelenmiştir. Çalışma katılımcılarının görüşleri doğrultusunda kapsayıcı eğitim uygulamaları sırasında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri ortaya çıkarılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentTemel Eğitimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-04-26T06:30:15Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record