Show simple item record

dc.contributor.advisorBayraktar Erten, Nesrin
dc.contributor.authorKuruoğlu, Hidayet
dc.date.accessioned2022-05-23T08:00:24Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-04-22
dc.identifier.citationKURUOĞLU, Hidayet. Tercüme-i Ferhengnâme-i Sa’dî’nin Söz Varlığı, Doktora Tezi, Ankara, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26204
dc.description.abstractHodja Mes'ud XIV. In the 19th century, he wrote his work Tercume-i Ferhengnâme-i Sa’dî and made the first verse translation of Sa'dî's Bostan into Turkish. Vocabulary of the Tercume-i Ferhengname-i Sa’dî; It has been examined under six headings: Introduction, Thematic Dictionary, Etymological Analysis, Semantic Structure, Collocation and Index. From the words in the work, the less witnessed ones in the search dictionary and the ones that have never been witnessed before were selected and contributed to the EAT vocabulary. The words that make up the work were classified according to their origins, and the rate of use of Turkish words on the text and the frequency of words of foreign origin were determined. The semantic events in the work were analyzed from Old Anatolian Turkish to Turkey Turkish. Constrained collocations in the collocation section, determined by the meaning-based approach.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEski Anadolu Türkçesi, Tercüme-i Ferhengname-i Sa’di, Hoca Mes’ûd, Dizin, Tematik Sözlüktr_TR
dc.subject.lcshTürk dili ve edebiyatıtr_TR
dc.titleTercüme-i Ferhengnâme-i Sa’dî’nin Söz Varlığıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetHoca Mes’ûd XIV. yüzyılda Tercüme-i Ferhengnâme-i Sa’dî isimli eserini yazarak Sa’dî’nin Bostan isimli eserinin Türkçeye ilk manzum çevirisini yapmıştır. Tercüme-i Ferhengnâme-i Sa’dî’nin söz varlığı; Giriş, Tematik Sözlük, Kökenbilimsel İnceleme, Anlambilimsel Yapı, Eşdizimlilik ve Dizin olmak üzere altı başlıkta incelenmiştir. Eserdeki kelimelerden tarama sözlüğünde az tanıklanmış olanlar ve daha önce hiç tanıklanmamış olanlar seçilerek EAT söz varlığına katkıda bulunulmuştur. Eseri meydana getiren kelimeler kökenlerine göre sınıflandırılarak Türkçe kelimelerin metin üzerindeki kullanım oranı ve yabancı kökenli kelimelerin sıklık oranı da tespit edilmiştir. Eserdeki anlam olayları Eski Anadolu Türkçesinden Türkiye Türkçesine göre incelenmiştir. Eşdizim bölümünde kısıtlı eşdizimleri; anlam temelli yaklaşımla belirlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-05-23T08:00:25Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record