Show simple item record

dc.contributor.advisorYalçın Çelik, Sıddıka Dilek
dc.contributor.authorKendir, Sedef
dc.date.accessioned2022-05-23T11:44:29Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-04-25
dc.identifier.citationKendir, Sedef. (2022). Türk Edebiyatında Alımlama Estetiği ve Akşit Göktürk'ün İnceleme ve Deneme Yazıları. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26207
dc.description.abstractThere are various theories and methods that have emerged to analyze art. When art is considered a communication system, it has to be a sender, message and receiver. When it comes to literary art, the recipient means reader. The methods of review of the literature can be classified with three basic focuses: the author, the text, and the reader. The recipient's place in criticism through influences and pioneers such as Russian formalism, Roman Ingarden, Prague structuralism, Hans-Georg Gadamer, speech-act theory, J.L. Austin and John R. Searle has gained importance. This emphasis on the reader was systematized by Wolfgang Iser, Stanley Fish and Hans Robert Jauss at the University of Konstanz in Germany in the late 1960s. With these studies, instead of the author, the reader is brought to the forefront and the process of meaning and reception of the reader is examined. Aksit Göktürk, who worked as a researcher at this university at the same time, witnessed the development of this theory and brought the information from its source to Turkish literary criticism. In this study, a general theoretical background, monography of Aksit Göktürk and the reading model designed are given. Thus, it was aimed to examine the pioneering qualified works of Aksit Göktürk which he theoretically added to our literary life.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAlımlama Estetiği, Akşit Göktürk, Okur Merkezli Edebiyat Eleştirisitr_TR
dc.subject.lcshTürk dili ve edebiyatıtr_TR
dc.titleTürk Edebiyatında Alımlama Estetiği ve Akşit Göktürk'ün İnceleme ve Deneme Yazılarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSanatı çözümlemek için ortaya çıkmış çeşitli kuram ve yöntemler vardır. Sanat bir iletişim dizgesi olarak düşünüldüğünde bir göndericisi, iletisi ve alıcısı olmak durumundadır. Söz konusu yazın sanatı olduğunda alıcı okurdur. Yazın eleştirisi yöntemleri yazara, metne ve okura dönük olmak üzere üç temel odakla sınıflandırılabilir. Rus biçimciliği, Roman Ingarden, Prag yapısalcılık, Hans-Georg Gadamer, söz-eylem kuramı, J.L. Austin ve John R. Searle gibi etkiler ve öncüler yoluyla eleştiride metnin alıcısına verilen yer önem kazandı. Okura verilen bu önem 1960’ların sonlarına doğru Almanya’da Konstanz Üniversitesi’nde Wolfgang Iser, Stanley Fish ve Hans Robert Jauss tarafından sistematize edilmiştir. Bu çalışmalarla yazarın yerine okur ön plana alınmıştır, okurun anlamlandırma ve alımlama süreci incelenmiştir. Akşit Göktürk de bu üniversitede aynı dönemde araştırmacı olarak görev almıştır, söz konusu kuramın gelişimine tanıklık etmiştir ve kaynağından aldığı bilgileri Türk edebiyat eleştirisine kazandırmıştır. Bu çalışmada genel bir kuramsal altyapı, Akşit Göktürk’ün monografisi ve tasarladığı okuma modeli verilmiştir. Böylelikle Akşit Göktürk’ün yazın yaşamımıza kuramsal olarak kattığı öncü nitelikli çalışmalarının incelenmesi amaçlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-05-23T11:44:29Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record