Show simple item record

dc.contributor.advisorÇaylı Rahte, Emek
dc.contributor.authorUğurlu, Duru Başak
dc.date.accessioned2022-05-24T06:59:02Z
dc.date.issued2022-05-28
dc.date.submitted2022-05-05
dc.identifier.citationUğurlu, D. B. Neomuhafazakar Sosyalleşme Mekanları: Yeni Nesil Nargile Kafelerde Erkeklikler. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26210
dc.description.abstractThe concept of hegemonic masculinity introduced by Raewyn Connell and her colleagues, in its first formulation, tries to understand how men monopolize their positions of power and how they maintain male-dominated relations. At the same time, while this concept examines an ideal masculinity position that can be shaped according to the specific conditions of each society as a model, it does not focus solely on the power relations between men but focuses on the social, cultural, and political construction of different masculinity positions as a result of these power based relations as well. Since the Critical Studies of Men and Masculinities (CSMM) gained momentum over time, as a result of the criticisms brought to this concept, Connell and Messerschmidt presented a reformulation of the concept. Yet, in its amplified form, gender-based unequal relations now operate more implicitly, and the studies to be made to understand masculinities today will be based on local patterns– the importance of intersectionality of differences, life experiences, and, how men strategically respond to social transformations is emphasized. This field study, fueled by reformulation, deals with the construction of different masculinities and how they intersect in hookah cafes, which were very popular before the pandemic and were closed due to the suspension of social life for a while. Furthermore, by interpreting the field findings with the feminist standpoint theory, which makes the identity of the researcher an important part of the study, and the intersectional approach, which is functional in understanding different masculinities, this field study shows that hookah cafes serve for male socialization and how male regulars are gathered around the hookah material despite their differences. Besides, this field study focuses on how each male regular configures their own masculinities from their own life stories and how the spatial practices of the regulars here, together with the mentioned cafes, were affected after the pandemic as well. As a result of the fieldwork, it has been observed that, in the axis of the transformation of social life in today's Turkey, Hookah cafes have intensely conservative symbols and spatial practices, and these places appeal to a new understanding of entertainment. At the same time, these places are an example of a new place for masculinities, where the gender of the place is more implicitly shaped by separating from other places in which men prefer to spend time, while both holding different masculinities together and revealing a new hybrid masculinity pattern that can be dubbed as hookah cafe masculinity.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectNargile Kafetr_TR
dc.subjectHookah Cafetr_TR
dc.subjectKesişimselliktr_TR
dc.subjectIntersectionalitytr_TR
dc.subjectToplumsal Cinsiyet ve Mekantr_TR
dc.subjectGender and Placetr_TR
dc.subjectFeminist Duruş Noktası Kuramıtr_TR
dc.subjectFeminist Standpoint Theorytr_TR
dc.subjectErkekliklertr_TR
dc.subjectMasculinitiestr_TR
dc.subjectHegemonik Erkekliktr_TR
dc.subjectHegemonic Masculinitytr_TR
dc.subjectGündelik Hayattr_TR
dc.subjectDaily Lifetr_TR
dc.subjectMelez Erkekliktr_TR
dc.subjectHybrid Masculinitytr_TR
dc.subjectPandemi ve Erkekliktr_TR
dc.subjectPandemic and Masculinitytr_TR
dc.subjectNeomuhafazakarlıktr_TR
dc.subjectNeoconservatismtr_TR
dc.subjectYaşam Öyküsü Yaklaşımıtr_TR
dc.subjectLife Narrative Approachtr_TR
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleNeomuhafazakar Sosyalleşme Mekanları: Yeni Nesil Nargile Kafelerde Erkekliklertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetRaewyn Connell ve arkadaşlarının ortaya koyduğu hegemonik erkeklik kavramı, ilk formülasyonunda erkeklerin iktidar konumlarını nasıl tekellerinde tuttuklarını ve erkek egemen tahakküm ilişkilerini nasıl sürdürdüklerini anlamaya çalışmaktadır. Aynı zamanda bu kavram, her toplumun özgül koşullarına göre şekillenebilecek ideal bir erkeklik konumunu model olarak irdelerken, salt erkeklerin kendi arasındaki iktidar ilişkilerini odağına almayıp güce dayalı bu ilişkilerin neticesinde oluşan farklı erkeklik konumlarının sosyal, kültürel ve siyasi olarak inşalarına odaklanmaktadır. Eleştirel erkekler ve erkeklikler çalışmalarının zaman içerisinde hız kazanmasıyla beraber kavrama getirilen eleştiriler sonucunda; Connell ve Messerschmidt kavramın yeniden formülasyonunu sunmakla beraber genişletilmiş halinde artık toplumsal cinsiyete dayalı eşitsiz ilişkilerin daha örtük bir biçimde işlediğini, günümüzde erkeklikleri anlamak noktasında yapılacak çalışmaların yerel örüntülerde erkekler arasındaki farklılıkların kesişimselliğinin, öz yaşam öykülerinin ve dahası erkeklerin toplumsal dönüşümlere nasıl stratejik bir biçimde cevap verdiklerinin önemini vurgulanmaktadır. Yeniden formülasyondan beslenen bu alan çalışması, pandemi öncesi oldukça popülerleşmiş olan ve sosyal hayatın bir süreliğine durması sebebiyle kapatılmış nargile kafelerde farklı erkekliklerin inşasını ve nasıl kesiştiğini ele almaktadır. Dahası, saha bulgularını ise araştırmacının kimliğini çalışmanın önemli bir parçası kılan feminist duruş noktası kuramıyla ve farklı erkeklikleri anlama noktasında işlevsel olan kesişimsel yaklaşım aracılığıyla yorumlayarak erkek sosyalizasyonuna hizmet eden nargile kafelerde, erkek müdavimlerin arasındaki farklılıklara rağmen nargile materyali etrafında nasıl birleştiğini, her bir katılımcının kendi hayat öyküsünden erkeklik inşalarını nasıl gerçekleştirdiğini ve bahsedilen mekanlarla beraber buradaki müdavimlerin mekan pratiklerinin pandemiden sonra nasıl etkilendiğini odağına almaktadır. Saha çalışmasının sonucunda günümüz Türkiye’sinde yaşanan sosyal hayatın dönüşümü ekseninde Nargile kafeler bünyesinde yoğun bir biçimde muhafazakâr simge ve mekân pratiklerini barındırmasıyla birlikte bu mekanların yeni bir eğlence anlayışına hitap etmekte olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda bu mekanlar diğer erkek mekanlarından ayrılarak mekânın cinsiyetinin daha örtük bir biçimde şekillendiği yeni bir erkek mekânı örneğini teşkil etmekte olup hem farklı erkeklikleri bir arada tutarken hem de nargile kafe erkekliği olarak adlandırılabilecek yeni bir melez erkeklik örüntüsünü ortaya koymaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-05-24T06:59:02Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record