Show simple item record

dc.contributor.advisorMutlu, Akmer
dc.contributor.authorYücel, Yıldız
dc.date.accessioned2022-05-25T07:16:57Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-04-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26214
dc.description.abstractThe aim of this study was to determine whether there is a relationship between different neuromotor assessments applied at corrected 3 - 5 months of risky infants born preterm. Our study included 95 premature infants aged 3 - 5 months (13,70±1,71) (birth week: 33,74±2,57 weeks, birth weight: 2176,73±649,29 grams) who were refered to Hacettepe University Faculty of Physical Therapy and Rehabilitation Development and Early Rehabilitation Unit. After the demographic and clinical information (story, risk factors) of the infants were obtained, evaluation methods of Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE), Bayley Infant and Child Development Evaluation Scale - III (Bayley - III) and Prechtl General Movements Assessment (GMA) were applied. The correlation of the obtained data was analyzed with Spearmen Correlation Analysis in SPSS 20.00 program. Between the sub-sections of the HINE assessment methods which cranial function, movement, tone with Bayley Cognitive, Bayley Language and Bayley Motor Compound; between the sub-sections of the HINE assessment methods which posture and reflex/reaction with Bayley Cognitive and Bayley Motor Compound; between Hammersmith Total score with Bayley Cognitive, Language and Motor Compound are statistically significant correlation was found. (p < 0,05) No correlation was found between the GMA evaluation method wiht the HINE and Bayley – III evaluation method. (p > 0,05). Since each evaluation method includes different measurements, more effective treatment methods should be created with integrating evaluation methods of high predictive value when possible. An accurate assessment in the early period will guide early intervention. The use of HINE assessment method should be expanded in clinics, premature babies found at risk should be included in early intervention programs.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectriskli bebek, nöromotor değerlendirme, prematürite, pretermtr_TR
dc.titleRiskli Bebeklerde Farklı Nöromotor Değerlendirmeler Arasındaki İlişkinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı; prematüre doğan riskli bebeklerin düzeltilmiş 3 - 5 aylarında uygulanan farklı nöromotor değerlendirmelerin arasında ilişki olup olmadığını belirlemekti. Çalışmamıza, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Gelişimsel ve Erken Rehabilitasyon Ünitesi’ne başvuran düzeltilmiş yaşları 3 - 5 ay olan (13,70±1,71), 95 prematüre bebek (doğum haftası: 33,74±2,57 hf, doğum ağırlığı: 2176,73±649,29 gr.) dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen bebeklerin klinik ve demografik bilgileri (hikaye, risk faktörleri) alındıktan sonra Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE), Bayley Bebek ve Çocuk Gelişimi Değerlendirme Ölçeği – III (Bayley – III) ve Prechtl Genel Hareketlerin Niteliksel Değerlendirmesi (GMs) değerlendirme yöntemleri uygulandı. Elde edilen verilerin korelasyonu, Spearmen Korelasyon Analizi ile SPSS 20.00 programında incelendi. HINE değerlendirme yönteminin alt bölümleri olan kranial fonksiyon, hareket, tonus ile Bayley Bilişsel, Dil ve Motor Bileşik arasında; postür ve refleks/reaksiyon alt bölümleri ile Bayley Bilişsel ve Motor Bileşik arasında; Hammersmith Total puanı ile Bayley Bilişsel, Dil ve Motor Bileşik arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulundu. (p < 0,05) GMs değerlendirme yöntemi ile HINE ve Bayley – III değerlendirme yöntemi arasında ilişki bulunmadı. (p > 0,05) Her değerlendirme yöntemi farklı ölçümler içerdiğinden dolayı, yapılması mümkün olan durumlarda prediktif değeri yüksek olan değerlendirme yöntemlerinin entegrasyonu ile daha etkin tedavi yöntemleri oluşturulmalıdır. HINE değerlendirme yönteminin kullanılması kliniklerde yaygınlaştırılmalı, riskli bulunan prematüre bebekler erken müdahale programlarına alınmalıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-11-27T07:16:57Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record