Show simple item record

dc.contributor.advisorToros, Emre
dc.contributor.authorErman, Rabia Aybike
dc.date.accessioned2022-05-26T11:23:57Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-04-25
dc.identifier.citationERMAN, R. A. (2022). Konu Modellemeye Dayalı Bir İzleyici Araştırması: Survivor Türkiye Yunanistan 2019 (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26221
dc.description.abstractIn this study, it is examined how the narratives of gender, hegemonic masculinity and nationalism are competed in a reality show in the context of the audience’s interpretations. The aim of this research, which is based on the question of “What is competed in ‘Survivor’?”, is to reveal the relationship between the meanings produced in the ‘Survivor’, which has created a wide audience from the age of seven to seventy since the date the program started broadcasting, and the decodings of audience of different ages, sexes and statuses within the framework of the topic modelling. How dominant narratives and nationalist discourses on gender are reproduced in the program and how the program is interpreted by the audience in this framework is important for this study. Within this framework, Survivor’ program which is the most watched reality show in Turkey, was analyzed based on topic modelling. As a result of the analysis, it was concluded that the narratives of nationalism, traditional gender roles and discourses of hegemonic masculinity were frequently reproduced by the contestants and commentators of the program and participants included in the research.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectToplumsal Cinsiyet, Hegemonik Erkeklik, Milliyetçilik, Reality Show, Konu Modellemetr_TR
dc.titleKonu Modellemeye Dayalı Bir İzleyici Araştırması: Survivor Türkiye Yunanistan 2019tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, izleyicilerin yorumları bağlamında toplumsal cinsiyet, hegemonik erkeklik ve milliyetçilik anlatılarının, bir reality show programında nasıl yarıştırıldığı incelenmiştir. “Survivor’da yarıştırılan nedir?” sorusundan hareket eden bu araştırmanın amacı, yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren 7’den 70’e geniş bir izleyici kitlesi yaratan ‘Survivor’ programında üretilen anlamlarla, farklı yaş, cinsiyet ve statülere sahip izleyicilerin okumaları arasındaki ilişki, konu modelleme yöntemi ile ortaya koymaktır. Toplumsal cinsiyete ilişkin egemen anlatıların ve milliyetçi söylemlerin, programda nasıl yeniden üretildiği ve bu çerçevede programın izleyiciler tarafından nasıl yorumlandığı çalışma için önem taşımaktadır. Bu kapsamda elde edilen verilere dayanarak, Türkiye’de en çok izlenen reality show programı olan ‘Survivor’ programının konu modelleme yöntemine dayalı bir metin analizi yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde ise milliyetçilik anlatılarının, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin ve hegemonik erkeklik söylemlerinin, programda yer alan yarışmacılar, program yorumcuları ve araştırmaya dahil olan katılımcılar tarafından sıklıkla yeniden üretildikleri sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-05-26T11:23:57Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record