Show simple item record

dc.contributor.advisorErsözlü, Elif
dc.contributor.authorYaygın, Merve
dc.date.accessioned2022-06-13T08:11:22Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-25
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26268
dc.description.abstractTechnological developments and communication through media have brought a new dimension to translation studies and emerged Audio-Visual Translation. Expanding usage of media in our daily lives has caused AVT to gain even more importance and led attention to be drawn to AVT. Although research on this field has increased recently, remake as an unconventional form of AVT, has been incorporated into translation studies in the last decade and needs to be problematized and studied. This thesis aims to investigate the transfer of sexrelated humor (SRH) in remakes. Delabastita’s strategies are adapted for the translation of sex-related humor in order to reveal the overall orientation in transferring SRH. This thesis also illustrates an in-depth analysis of the translation methods commonly used to successfully deal with difficulties encountered in humor translation and to convey the humorous effects to the Turkish audience. The American sitcom series The Nanny’s Turkish remake Dadı, pioneering the sitcom remakes in Turkish television history and being one of the longest-running sitcom remakes between 2000 and 2010 has been chosen as the subject of the thesis. Results clearly reveals that the SRH elements were mostly conveyed and transferred in the remake. However, the methods used during the transfer of SRH were mainly target-oriented. It was also concluded that SRH was recreated taking into account socio-cultural and institutional norms. In addition, there is a tendency to convey SRH in an implicit way. Removing and omitting SRH mostly occurred in examples where children took part in the SRH. On the contrary, explicitation took place mainly for compensation purposes.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAudiovisual translationtr_TR
dc.subjectHumor translationtr_TR
dc.subjectRemaketr_TR
dc.subjectSitcomtr_TR
dc.subjectThe Nannytr_TR
dc.subjectDadıtr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleRemaking Sex-Related Humor: A case study on the Turkish remake Dadı of the American sitcom The Nannytr_TR
dc.title.alternativeCİNSEL İÇERİKLİ MİZAHIN YENİDEN ÇEVRİMİ: Amerikan Durum Komedisi The Nanny ve Türkçe Yeniden Çevrimi olan Dadı Dizisi Üzerine bir Vaka Çalışmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTeknolojik çalışmalar ve medya aracılığıyla gerçekleşen iletişim çeviri çalışmalarına yeni bir boyut kazandırmış ve görsel-işitsel çeviriyi ortaya çıkarmıştır. Günlük hayatımızda medya kullanımının yaygınlaşması GİÇ’in daha da önem kazanmasına neden olmuş ve dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu alandaki araştırmalar son zamanlarda artmasına rağmen, GİÇ altında çok alışık olmadığımız bir biçim olarak yeniden çevrimler, çeviri çalışmalarına son yıllarda dâhil edilmiştir. Dolayısıyla da sorunsallaştırılması ve incelenmesi gereken bir alan niteliğindedir. Bu tez yeniden çevrimlerde cinsel içerikli mizahın aktarımını araştırmayı amaçlamaktadır. Delabastita’nın stratejileri cinsel içerikli mizahın (CİM) aktarımındaki genel yönelimi ortaya çıkarmak CİM çevirisine yönelik olarak uyarlanmıştır. Bu tez aynı zamanda mizah çevirisinde karşılaşılan güçlükleri başarılı bir şekilde ele almak ve mizahi etkileri Türk okuyucuya iletmek için yaygın olarak kullanılan çeviri yöntemlerinin derinlemesine bir analizini de göstermektedir. Amerikan durum komedisi dizisi olan The Nanny ve Türk televizyon tarihinin durum komedisi türündeki yeniden çevrimlerine öncülük eden ve 2000-2010 yılları arasında en uzun soluklu durum komedisi yeniden çevrimlerinden biri olan Dadı dizisi bu tezin konusu olarak seçilmiştir. Sonuçlar, CİM unsurlarının yeniden çevrime çoğunlukla iletildiğini ve aktarıldığını açıkça ortaya koymaktadır. Ancak aktarımda kullanılan yöntemler ağırlıklı olarak hedef odaklı bir yaklaşım benimsemiştir. CİM’in aynı zamanda sosyo-kültürel ve kurumsal normlar dikkate alınarak yeniden oluşturulduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte cinsel içerikli mizah örtük bir şekilde iletilme eğilimindedir ve çoğunlukla çocukların cinsel içerikli mizahta yer aldığı örnekler çıkarılmıştır. Bu durumun aksine, açıklama genelde telafi amacıyla gerçekleştirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentMütercim-Tercümanlıktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-13T08:11:22Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeprojecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record