Now showing items 1-10 of 1

  Abstraction ability (1)
  Bilgisayar bilimi (1)
  Bilişsel yeti (1)
  Bulmaca temelli öğrenme (1)
  Cognitive ability (1)
  Computer science (1)
  Logical reasoning (1)
  Mantıksal akıl yürütme (1)
  Middle school students (1)
  Ortaokul öğrencileri (1)