Show simple item record

dc.contributor.advisorÇoban, Aysel
dc.contributor.authorOral, Selin
dc.date.accessioned2022-07-29T07:26:31Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-06-07
dc.identifier.citationOral, Selin. (2022). Okul öncesi dönem çocuklarının psikolojik sağlamlıkları ve duygusal zekaları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26587
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine whether there is a relationship between the psychological resilience and emotional intelligence of preschool children. 251 children aged between 48 and 72 months attending a pre-school education institution in Ankara were included in the study using snowball sampling method. While collecting the data, the Early Childhood Resilience Scale, developed by Ersay, was used to measure the psychological resilience of children attending pre-school education institutions, and the Sullivan Scale for Evaluating Children's Emotional Intelligence for Teachers, developed by Ulutaş, to measure the emotional intelligence of children attending pre-school education institutions. Correlational research method, one of the quantitative research methods, was used in the research. According to the results of the research, it was seen that there is a positive and significant relationship between the psychological resilience and emotional intelligence of children. As a result of the research, it has been suggested that in-service training and seminars can be organized for teachers in terms of raising awareness in schools in terms of improving the psychological resilience and emotional intelligence of children, and that programs and activities that strengthen emotional intelligence and psychological resilience can be included in the education program of schools. It is thought that the research will contribute to the field in determining the factors related to psychological resilience in terms of showing the ability to recover more easily in the face of difficulties faced by children.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPsikolojik sağlamlıktr_TR
dc.subjectDuygusal zekatr_TR
dc.subjectOkul öncesi dönemtr_TR
dc.subjectSosyal duygusal gelişimtr_TR
dc.titleOkul Öncesi Dönem Çocuklarının Psikolojik Sağlamlıkları ve Duygusal Zekaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının psikolojik sağlamlıkları ve duygusal zekaları arasında ilişki olup olmadığını belirlemektir. Kar topu örnekleme yöntemi kullanılan araştırmaya, Ankara ilinde okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 48- 72 ay arasında bulunan 251 çocuk dahil edilmiştir. Veriler toplanırken okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların psikolojik sağlamlıklarını ölçmek amacıyla Ersay tarafından geliştirilen Erken Çocuklukta Yılmazlık Ölçeği, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların duygusal zekalarını ölçmek amacıyla da Ulutaş tarafından geliştirilen Sullivan Öğretmenler İçin Çocukların Duygusal Zekasını Derecelendirme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden korelasyonel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çocukların psikolojik sağlamlıkları ve duygusal zekaları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda çocukların psikolojik sağlamlıkları ve duygusal zekalarını geliştirmede okullarda farkındalığın oluşturulması açısından öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim ve seminerlerin düzenlenebileceği, duygusal zeka ve psikolojik sağlamlığı güçlendirici program ve etkinliklerin okulların eğitim programına dahil edilebileceği önerisinde bulunulmuştur. Araştırmanın çocukların karşılaştığı zorluklar karşısında daha kolay toparlanabilme becerisi gösterebilmesi açısından psikolojik sağlamlığın ilişkili olduğu faktörleri belirlemede alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentTemel Eğitimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-07-29T07:26:31Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record