Show simple item record

dc.contributor.advisorDedeoğlu, Hakan
dc.contributor.authorÖzer, Ayşe
dc.date.accessioned2022-07-29T07:50:15Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-04-14
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26616
dc.description.abstractWithin this research, in the context of children’s literature, mathematical real life connection skills of primary school third class students are investigated thoroughly according to mathematics lesson learning areas, levels and sub components. The research is designed by a case study. Participants which were determined with the typical case sampling method consisted of 15 third grade students who took part in the study online for 7 weeks. The data of the research were collected during spring term of 2020-2021 school years. The data of the research; written documents provided from students during practices; researcher observation notes; video recordings of the practises and the data obtained from the videos taken by students as performance tasks, they are analysed using descriptive analysis. Analysing the mathematical real life connection skills of students according to learning areas and in terms of content, vocabulary and visual contexts of children’s’ literature it is noticed that students frequently make connections in the learning area of numbers and operations, and that they struggle to connect real life with the learning area of data analysis. Analyzing students according to mathematical real life connection skills indicates that they frequently make explicit connections, and that they are incapable of connecting the factors which include deeper embedded mathematical meanings. It is observed that the examples that they gave from their real lives were mostly from their close environments and that they were insufficient in explaining how and for what they use mathematics in their lives. Finally we concluded that children’s’ literature provided suitable various contexts for connecting mathematics with the real life. It is noted that seven children’s literary works include the contexts of social life, life in nature, domestic life and healthy life and that these contexts can be connected with the learning areas of mathematics lesson.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMatematiktr_TR
dc.subjectMatematiği gerçek hayatla ilişkilendirme
dc.subjectÇocuk edebiyatı
dc.subjectBağlam türleri
dc.subject.lcshEğitim kuramı. Eğitim uygulamaları.tr_TR
dc.titleİlkokul Öğrencilerinin Matematiği Gerçek Hayatla İlişkilendirme Becerilerinin Çocuk Edebiyatı Eserleri Bağlamında İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada çocuk edebiyatı eserleri bağlamında ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin matematiği gerçek hayatla ilişkilendirme becerileri, matematik dersi öğrenme alanlarına, düzeylerine ve ilişkilendirme becerisinin alt bileşenlerine göre ayrıntılı incelenmiştir. Araştırma, durum çalışması yöntemiyle tasarlanmış, tipik durum örneklemesi yöntemi ile belirlenen on beş ilkokul 3. sınıf öğrencisinden oluşan katılımcı grup ile yedi hafta çevirim içi ortamda gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde elde edilmiştir. Öğrencilerin yazılı dokümanları, araştırmacı gözlem notları, video kayıtları ve öğrencilerin performans görevi olarak çektiği videolardan elde edilen veriler, betimsel analiz ile incelenmiştir. Araştırmada çocuk edebiyatı eserlerinin içerik, sözcük ve görsellerinde öğrencilerin matematiği gerçek hayatla İlişkilendirme becerileri öğrenme alanlarına göre incelendiğinde öğrencilerin yoğunluklu olarak sayılar ve işlemler öğrenme alanında ilişkilendirmeler yaptıkları, veri işleme öğrenme alanını gerçek hayatla ilişkilendirmekte zorlandıkları görülmektedir. Öğrencilerin matematiği gerçek hayatla ilişkilendirme becerileri düzeylerine göre incelendiğinde öğrencilerin yoğunlukla belirgin düzeyde ilişkilendirmeler yaptıkları, daha derin matematiksel anlamları barındıran unsurları örtük düzeyde ilişkilendirmekte yetersiz oldukları görülmektedir. Öğrencilerin gerçek hayatlarından verdikleri örneklerin yoğunlukla yakın çevrelerinden olduğu ancak matematiğin gerçek hayatlarında nasıl ve ne amaçla kullanıldığını açıklamakta yetersiz oldukları görülmektedir. Araştırmada son olarak çocuk edebiyatı eserlerinin, matematiğin gerçek hayatla ilişkilendirilebilmesi için uygun ve çeşitli türlerde bağlamlar sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada kullanılan yedi çocuk edebiyatı eserinin içerikleri sosyal hayat, doğada hayat, ev hayatı ve sağlıklı hayat türlerinde bağlamlar barındırdığı ve bu bağlamların matematik dersi öğrenme alanlarıyla ilişkilendirilebildiği görülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentTemel Eğitimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-07-29T07:50:16Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record