Show simple item record

dc.contributor.advisorKulak Kayıkcı, Maviş Emel
dc.contributor.authorDemirsoy, Ecem Nur
dc.date.accessioned2022-08-16T12:18:19Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-07-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26719
dc.description.abstractSpeech rate, which has an important role in conveying the meaning of verbal expression, is thought to reflect the stuttering severity of children who stutter. The aim of this study is to compare the effect of reducing the parental speech rate on the stuttering severity, frequency and speech rate of children who stutter, as well as the speech rate of children who do/do not stutter and their parents. The study included 46 children who stutter between the ages of 3 and 6 years and 46 age- and gender-matched non-stuttering children and their parents of both groups. The speech rate of the children and their parents in the study and control groups, and the stuttering severity and frequency of the children who stutter were analysed with the recordings obtained from the parent-child interactive conversation, and the stuttering severity and frequency of the children who stutter were calculated using Weighted-SLD. Evaluation and interviews with children who stutter and their parents were conducted in two sessions. At the end of the first session, suggestions were given to parents in order to reduce the parental speech rate. The same evaluation methods repeated in the second session. As a result of the decrease in the speech rate of the parents, it was determined that there was a significant decrease in the stuttering severity and frequency of the children who stutter, while there was no significant difference in the speech rate of the children who stutter. No difference was found between the parents of stuttering and non-stuttering children in terms of speaking rate. In addition, it has been revealed that online and face-to-face evaluations and interviews are reliable tools that can be used interchangeably in terms of data collection method.tr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKekemeliktr_TR
dc.titleEbeveynin Konuşma Hızının Kekemeliği Olan Çocuğun Kekemelik Şiddeti, Sıklığı ve Konuşma Hızı Üzerine Etkisinin Çevrimiçi ve Yüz Yüze Olarak İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSözel ifadenin anlamının aktarılmasında önemli bir role sahip olan konuşma hızının, kekemeliği olan çocuklar için kekemelik şiddetini yansıttığı düşünülmektedir. Bu çalışmada, ebeveyn konuşma hızının azaltılmasıyla, kekemeliği olan çocukların kekemelik şiddeti, sıklığı ve konuşma hızı üzerine etkisi ile birlikte kekemeliği olan ve olmayan çocukların ve onların ebeveynlerinin konuşma hızları açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 3-6 yaş arasındaki kekemeliği olan 46 çocuk ile yaş ve cinsiyet açısından eşleşen 46 kekemeliği olmayan çocuk ve her iki grubun ebeveynleri dahil edilmiştir. Çalışma ve kontrol grubundaki çocukların ve ebeveynlerinin konuşma hızları ve kekemeliği olan çocukların kekemelik şiddeti ve sıklığı ebeveyn – çocuk arasındaki etkileşimli sohbet üzerinden elde edilen kayıtlar ile analiz edilmiştir. Kekemeliği olan çocukların kekemelik şiddeti ve sıklığı Ağırlıklı Kekemelik Şiddeti Ölçümü (Weighted-SLD) ile hesaplanmıştır. Kekemeliği olan çocuklar ve ebeveynleri ile değerlendirme ve görüşmeler iki oturum halinde görüşülmüştür. İlk oturumun sonunda ebeveyn konuşma hızı azaltılması yönünde öneriler sunulmuştur. İkinci oturumda da yapılan değerlendirmeler tekrarlanmıştır. Ebeveyn konuşma hızının azalması sonucunda kekemeliği olan çocuğun kekemelik şiddetinde ve sıklığında anlamlı düzeyde bir azalma olduğu tespit edilirken çocukların konuşma hızlarında anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı görülmüştür. Kekemeliği olan ve olmayan çocukların ebeveynleri arasında konuşma hızları açısından farklılık bulunmamıştır. Ayrıca, veri toplama yöntemi açısından çevrimiçi ve yüz yüze değerlendirme ve görüşmelerin birbiri yerine kullanılabilen güvenilir araçlar olduğu da ortaya konmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Konuşma Terapisitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-08-16T12:18:19Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record