Show simple item record

dc.contributor.advisorGezer, Ömer
dc.contributor.authorÇoban, Sezer
dc.date.accessioned2022-09-27T11:59:40Z
dc.date.issued2022-09-27
dc.date.submitted2022-08-26
dc.identifier.citationÇOBAN, Sezer. Bosna Gazetesi’ne Göre 1875 Hersek İsyanı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26784
dc.description.abstractNewspapers form the basis of the mass media used in the XIX. century. The Ottoman Empire also used newspapers in order to establish a bond with its people and to keep the communication between the center and the countryside strong. In this study, the 1875 Herzegovina Revolt, which took place in the second half of the XIX. century and eroded the Ottoman Empire in every aspect, was examined through the Bosnian Newspaper. Online access was provided through the Gazi Hüsrev Bey Library in Sarajevo and the numbers of the Bosnian Newspaper were examined. There are also media organs among the primary sources for the determination of historical events. For this reason, the Bosnian Newspaper has been considered as the primary source. This thesis aims to contribute to the studies carried out in the field of 1875 Herzegovina Revolt, which constitutes the main element of the Eastern Question, within the scope of the history of press.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBosna Gazetesitr_TR
dc.subjectHersek İsyanıtr_TR
dc.subjectBasın Tarihitr_TR
dc.subject.lcshGazetelertr_TR
dc.subject.lcshSüreli Yayınlartr_TR
dc.subject.lcshBalkanlar tarihitr_TR
dc.titleBOSNA GAZETESİ’NE GÖRE 1875 HERSEK İSYANItr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetXIX. yüzyılda kullanılan kitle iletişim araçlarının temelini gazeteler oluşturur. Osmanlı Devleti de halkı ile arasındaki bağı kurmak ve merkez ile taşra arasındaki iletişimi güçlü tutmak adına gazeteleri kullanmıştır. Bu çalışmada, XIX. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen Osmanlı Devleti’ni her açıdan yıpratan 1875 Hersek İsyanı, Bosna Gazetesi üzerinden incelenmiştir. Saraybosna’da bulunan Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi üzerinden online bir erişim sağlanarak Bosna Gazetesi sayıları incelenmiştir. Tarihi olayların tespit edilmesinde birincil kaynaklar arasında basın-yayın organları da bulunmaktadır. Bu sebeple Bosna Gazetesi birincil kaynak olarak ele alınmıştır. Bu tez, Doğu Meselesi’nin temel unsurunu oluşturan 1875 Hersek İsyanı alanında yapılan çalışmalara basın tarihi kapsamında bir katkıda bulunmayı hedeflemektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-09-27T11:59:40Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR
dc.subtypedatasettr_TR
dc.subtypenewspaper cuttingtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record