Show simple item record

dc.contributor.advisorSezen, Umuttr_TR
dc.contributor.authorOflamaz, Can Uğurtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:46:34Z
dc.date.available2015-10-15T08:46:34Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2681
dc.description.abstractThis dissertation aims to design hardware and software that ensure to restore and transmit the video frames in real time from the camera to the screen. Basically, a FPGA processing unit with the ability to perform parallel processing was used in the hardware, and the superresolution method in the software, in order to achieve this structure. In the simulation studies, an algorithm was created for motion estimation and reconstruction parts, which are the sub-units of the superresolution method. Integral projection model approach, which is the application of block matching algorithm, was used for the part of motion estimation. For the part of reconstruction, fusion of interpolation was used. The specified algorithm was created again using VHDL programming language so as to perform real time processing within the FPGA. Afterwards, the output frames were observed, transmitting the same picture frames to the input of each software, for testing purposes.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectSuperresolutiontr_TR
dc.titleFpga Tabanlı Video Görüntü Çerçevelerini İyileştirme Cihazı Geliştirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/663tr_TR
dc.bolumElektrik –Elektronik Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetBu tezde kameradan alınan video çerçevelerinin gerçek zamanlı olarak iyileştirilerek ekrana verilmesini sağlayan donanım ve yazılımın tasarlanması amaçlanmıştır. Bu yapının gerçekleştirilmesi için esas olarak donanım kısmında, paralel işlem yapabilme yeteneğine sahip FPGA işlem birimi, yazılım kısmında ise süperçözünürlük yöntemi kullanılmıştır. Yapılan benzetim çalışmalarında süperçözünürlük yönteminin alt birimleri olan hareket kestirimi ve yeniden yapılandırma kısımları için çözüm yolu oluşturulmuştur. Hareket kestirimi kısmı için öbek eşleme yönteminin bir uygulaması olan integral ile izdüşüm yaklaşımı kullanılmıştır. Yeniden yapılandırma kısmı için ise aradeğerleme ile birleştirme yöntemi kullanılmıştır. Belirlenen bu çözüm yolu FPGA içerisinde gerçek zamanlı işlem yapacak şekilde VHDL programlama dili kullanılarak tekrardan oluşturulmuştur. Sonrasında ise test amaçlı olarak her iki yazılımın da giriş kısmına aynı resim çerçeveleri verilerek çıkış çerçeveleri gözlenmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record