Show simple item record

dc.contributor.advisorŞafak, Mehmettr_TR
dc.contributor.authorUrcan, Mehmettr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:46:34Z
dc.date.available2015-10-15T08:46:34Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2688
dc.description.abstractThis thesis addresses different scheduling methods so as to determine the nodes which are going to transmit for any time slot. In addition to conventional and centralized scheduling methods, a variation of distributed scheduling algorithms specific to the given system is investigated in a multi-hop linear relay network where every hop suffers independent Rayleigh fading, every node has a limited buffer capacity and uses Decode-and-Forward as the cooperation strategy and BPSK as the modulation scheme. Performances of these scheduling methods are evaluated regarding metrics such as bit error rate, throughput, block delay, packet delay and buffer occupancy. The system performance is determined as a function of number of hops, buffer capacity and threshold SNR value. For the evaluation of performances, simulations implemented on Matlab are used.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectMulti-hop wireless networkstr_TR
dc.titleDoğrusal Çok-Sekmeli Röleli Kablosuz Ağlar İçin Dağıtık Bir Çizelgeleme Yöntemitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/523tr_TR
dc.bolumElektrik –Elektronik Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışmasında, herhangi bir zaman diliminde hangi birim veya birimlerin iletim yapacağını tanımlayan farklı çizelgeleme yöntemleri ele alınmıştır. Geleneksel ve merkezi çizelgeleme yöntemlerine değinilmiş, ayrıca verilen sisteme özgü olarak bir çeşit dağıtık çizelgeleme yöntemi tanımlanmıştır. Matlab ortamında oluşturulan benzetimler kullanılarak, her bir sekmenin birbirinden bağımsız olarak Rayleigh sönümlenmeye maruz kaldığı, Çöz-ve-İlet işbirliği stratejisinin ve BPSK kiplenim tipinin kullanıldığı ve her bir birimde paketleri geçici olarak saklamak için sonlu kapasitede bir tampon belleğin kullanıldığı çok sekmeli bir çizgisel röle ağında, bu çizelgeleme yöntemlerinin başarımları bit hata olasılığı, veri akış hızı, blok gecikme süresi, paket gecikme süresi, tampon bellek doluluğu gibi ölçütler ile karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiştir. Sekme sayısı, tampon bellek kapasitesi ve eşik SNR değerinin başarıma etkisi incelenmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record