Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelik, Serkan
dc.contributor.authorHitit, Tuğçe
dc.date.accessioned2022-11-08T11:14:34Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-06-24
dc.identifier.citationHitit, T. (2022). Eleştirel Okuryazarlık Uygulamasının Kültürel Açıdan Karma 4.Sınıf Öğrencilerinin Kültürlerarası Yeterliliklerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankaratr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27041
dc.description.abstractThis study explores the impact of critical literacy process with respect to the concepts of peace, equality and refugees’ experience on the intercultural competence of culturally mixed 4th grade students, some of whom are Syrian students under temporary protection in Turkey. In the scope of the course of “Human Rights, Citizenship and Democracy” the study aimed to assess the impact of critical reading process on students’ intercultural disposition via analysis of paintings which reflect students' perceptions concerning peace, equality and refugees’ experience and students' assumed intercultural competencies reflected in their drawings in terms of interaction, communication and positioning. The study group is selected through purposeful sampling, composed of the classroom teacher and culturally mixed 4th grade students some of whom are Syrian children under temporary protection attending an elementary school at Ankara, Mamak district. Critical reading observation form, field notes, student products, expert opinion, Intercultural Competency Observation Form and semi-structured interview questions for the classroom teacher have been utilized for data triangulation. As a result, it has been determined that the critical literacy process has increased empathy, tolerance and respect between the students. Furthermore, the students started to communicate and interact with each other; Syrian students have made progress in language, communication and adaptation issues. Consequently the students initiated a transition from ethnocentric to ethnorelative stage within the context of intercultural competency. Keywords: elementary school, culturally mixed classroom, critical literacy, intercultural competence, social coherencetr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİlkokultr_TR
dc.subjectKültürel açıdan karma sınıf
dc.subjectEleştirel okuryazarlık
dc.subjectKültürlerarası yeterlilik
dc.subjectSosyal uyum
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleEleştirel Okuryazarlık Sürecinin Kültürel Açıdan Karma İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Kültürlerarası Yeterliliklerine Etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe Effect Of Crıtıcal Lıteracy Process On Culturally Mıxed 4th Grade Students’ Intercultural Competency
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada, ilköğretim 4. sınıf öğretim programında yer alan İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi kapsamında, geçici koruma altında bulunan Suriyeli öğrencilerin de öğrenim gördüğü bir şubede gerçekleştirilen barış, eşitlik ve mültecilik deneyimi kavramlarına dair eleştirel okuryazarlık süreci değerlendirilmiş ve bu sürecin öğrencilerin kültürlerarası yeterliliklerine olan yansıması belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, öğrencilerin uygulama öncesinde ve sonrasında barış, eşitlik ve mültecilik kavramlarına dair algılarını yansıttıkları resimlerin analizine odaklanmış ve öğrencilerin varsayılan kültürlerarası yeterliliklerinin resimlere etkileşim, iletişim ve konumlandırma açılarından nasıl yansıtıldığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili, Mamak ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulunda, 4. sınıfın bir şubesine devam eden kültürel açıdan karma öğrenciler ve sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubu benzeşik amaçlı örneklem yoluyla seçilmiştir. Araştırmada sınıf öğretmeni için hazırlanan Kültürlerarası Yeterlilik Gözlem Formu ve yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile saha notları, eleştirel okuma gözlem formu, öğrenci ürünleri ve uzman görüşü veri çeşitlemesi amacıyla kullanılmıştır. Araştırmada eleştirel okuma sürecinin iki kültüre ait öğrencilerin aralarındaki empati, tolerans ve saygı duygusunu arttırdığı, sürecin sonunda öğrencilerin daha fazla iletişim kurmaya, etkileşimde bulunmaya başladıkları, Suriyeli öğrencilerin iletişim ve uyum, aidiyet konularında ilerleme kaydettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin kültürlerarası yeterlilik bağlamında etnomerkezci düzeyden etnorelativist düzeye doğru bir geçiş izledikleri belirlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-11-08T11:14:34Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record