Show simple item record

dc.contributor.advisorAktaş, Güliz
dc.contributor.authorCengiz, Amine Kübra
dc.date.accessioned2022-11-25T07:44:43Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-10-26
dc.identifier.citationCengiz, A. Kübra. Temizleme yöntemlerinin tükürük ile kontamine yüksek translüsens zirkonyanın bağlanma dayanımına etkisi. Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27154
dc.description.abstractCENGİZ A.K., The effect of cleaning methods on the bond strength of saliva contaminated high translucent zirconia. Hacettepe University, Faculty of Dentistry, Thesis in Prosthodontics, Ankara, 2022. The aim of this in vitro study was to evaluate the effect of different celaning methods on the shear bond strength of the saliva contaminated zirconia. The 120 zirconia specimens (7x7x3 mm) were fabricated and abraded with aluminum oxide. Specimens were divided into 8 groups (n=15). Group MDP were first treated with one coat of MDP primer, after then a thin coat of fresh human saliva was painted specimens. Except the control group; all specimens were contaminated saliva like MDP group’s procedure. The specimens were cleaned with Ivoclean solution, concentration of 5.25% NaOCI solution, %1 phytic acid solution, 37% phosphoric gel, air-water spray and Al2O3 additional air-abrasion. Self-adhesive resin cement was applied to all samples with the help of a standard kit. The bond strengths were measured by shear testing after thermal cycling at 5-55 C. (TC 5000) The specimen surfaces were evaluated under stereomicroscope and randomize 1 specimen of the each group was examined by SEM and EDS. Statistical evaluation of the results was made by Kruskal-wallis and Bonferroni analyzes. While air-water spray, phytic acid and phosphoric acid groups showed statistically significantly lower SBS values compared to the control group (p<0.05), no statistically significant difference was found between the Ivoclean, MDP primer, 5.25% NaOCI and Al2O3 groups with the control group. According to the EDS evaluation, phosphorus element in the phosphoric acid group, and carbon element in the phytic acid and air-water spray groups were found at higher concentrations compared to the control group. In this study, primer application containing MDP, Ivoclean paste, 5.25% NaOCI and additional blasting methods before saliva contamination were found to be successful in removing saliva contamination and obtaining high SBS values.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectZirkonyatr_TR
dc.subjectBağlantı dayanıklılığıtr_TR
dc.subjectTükürük kontaminasyonutr_TR
dc.subject.lcshDiş hekimliği. Ağız cerrahisitr_TR
dc.titleTemizleme Yöntemlerinin Tükürük ile Kontamine Yüksek Translüsens Zirkonyanın Bağlanma Dayanımına Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetCENGİZ A.K., Temizleme yöntemlerinin tükürük ile kontamine yüksek translüsens zirkonyanın bağlanma dayanımına etkisi. Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Tezi, Ankara, 2022. Çalışmanın amacı tükürük ile kontamine edilmiş yüksek translüsens zirkonyalarda farklı temizleme yöntemlerinin makaslama bağlantı dayanıklılığına etkisinin incelenmesidir. 7x7x3 mm boyutlarında alüminyum oksit kumlama yapılmış 120 adet zirkonya örnek 8 gruba ayrılmıştır (n=15). Tükürük kontaminasyonu olmayan grup kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Erken MDP grubunda kontaminasyon öncesi MDP içeren primer uygulaması yapılmış ve doğal tükürük bir katman sürülerek kontamine edilmiş, 3 dk kontaminasyon için beklenmiştir. Kontrol grubu harici tüm gruplarda tükürük uygulaması aynı prosedürle yapılmıştır. Kontamine edilen gruplar Ivoclean pastası, %5.25’lik NaOCI solüsyonu, %37’lik fosforik asit jeli, %1’lik fitik asit solüsyonu, hava-su spreyi ve tekrar kumlama işlemi ile temizlenmiştir. Tüm örneklere self-adeziv rezin siman, standart kit yardımıyla uygulanmıştır. 5000 devirlik termal siklus sonrası tüm örneklerde universal test cihazı kullanılarak makaslama bağlantı dayanıklılığı ölçülmüştür. Kırılma yüzeyleri stereomikroskop ile incelenmiştir. Her gruptan rastgele 1 örnek seçilerek SEM ve EDS analizi uygulanmıştır. Sonuçların istatistiksel değerlendirilmesi Kruskal-wallis ve Bonferroni analizleriyle yapılmıştır. Hava-su spreyi, fitik asit ve fosforik asit grupları kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bağlantı değerleri gösterirken (p<0.05) Ivoclean, erken MDP, NaOCI ve Al2O3 gruplarıyla kontrol grubu arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. EDS değerlendirmesine göre fosforik asit grubunda fosfor elementi, fitik asit ve hava-su spreyi gruplarında ise karbon elementi kontrol grubuna kıyasla daha yüksek konsantrasyonlarında tespit edilmiştir. Bu çalışma ile tükürük kontaminasyonu öncesi MDP içeren primer uygulaması, Ivoclean pastası, %5.25’lik NaOCI ve tekrar kumlama yöntemleri tükürük kontaminasyonun temizlenmesi ve yüksek bağlantı değerlerinin elde edilmesinde başarılı görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentProtetik Diş Tedavisitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-05-30T07:44:43Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR
dc.subtypedentThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record