Show simple item record

dc.contributor.advisorVatankhah, Reza
dc.contributor.authorAsghari, Iraj
dc.date.accessioned2022-11-28T10:35:01Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationGRİ KURT OPTİMİZASYONU ALGORİTMASINA DAYALI BİR RÜZGAR / FOTOVOLTAİK / YAKIT HÜCRELİ HİBRİD SİSTEMİNİN OPTİMAL BÜYÜKLÜKTEKİ TASARIMI Iraj ASGHARI Yüksek Lisans, Temiz Tükenmez Enerjiler Mühendisliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Dr. Reza VATANKHAH Ocak 2018, 86 pagestr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27157
dc.description.abstractThis study developed a hybrid system composed of wind turbines, PV cells, and fuel cells to supply a specific (deterministic) load model. The purpose of this design was to minimize the cost of energy generation over a period of 20-year while satisfying a set of system reliability constraints. In this paper, the data pertaining to load demand, sunlight and wind speed were considered to be known and deterministic. This design considered the failure of three main system components, namely, wind turbines, PV cells and AC/DC converter, and incorporated a number of cost factors such as initial investment, operating and maintenance expenses, and value of lost load (VoLL). The wind and solar data used in this study pertained to northwestern regions of Iran. This paper used gray wolf optimization algorithm (GWO) to optimize the system and compared the results with the results of particle swarm PSO. The stated objective of this paper was to determine the optimal value of system components, i.e. the number of wind turbines, the number and angle of PV arrays, and the size of electrolyzer, hydrogen tanks, fuel cells, and DC/AC converters. The costs incorporated into this design included net present value (NPV) of investment, costs of equipment, replacement and maintenance, and the costs arising from power supply interruption (VoLL), all for a period of 20 years considered as the system lifetime.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGri kurt optimizasyon algoritmasıtr_TR
dc.subjectHibrit sistemlertr_TR
dc.subjectYenilenebilir enerjilertr_TR
dc.subjectGrey-wolf optimization algorithmtr_TR
dc.subjectHybrid systemstr_TR
dc.subjectRenewable energiestr_TR
dc.subject.lcshQ- Bilimtr_TR
dc.titleGri Kurt Optimizasyonu Algoritmasına Dayalı Bir Rüzgar / Fotovoltaik / Yakıt Hücreli Hibrid Sisteminin Optimal Büyüklükteki Tasarımıtr_TR
dc.title.alternativeOptimally-Sized Design of A Wind/Photovoltaic/Fuel Cell Hybrid System Based On Grey Wolf Optimization Algorithm (GWO)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, rüzgar türbini, PV panelleri ve yakıt hücreleri kullanılarak belirli (kararlı) bir yük modeline güç tedarik etmek üzere hibrit bir sistem geliştirilmiştir. Bu tasarımn amacı 20 yıllık bir süreçteki enerji üretim maliyetlerini en düşük seviyeye indirirken sistem güvenilirlik kısıtlarını sağlayabilmektir. Bu çalışmada, yük talebi, ışınım ve rüzgar hızına karşılık gelen veriler bilinmektedir ve kararlıdır. Tasarım, rüzgar türbini, PV panelleri ve AC/DC dönüştürücünün arıza vermesini göz önünde bulundurmaktadır ve ilk yatırım tutarı, işletme ve bakım giderleri ve yük kesinti maliyetleri (VoLL) gibi birkaç mali değişkeni de içermektedir. Bu çalışmada kullanılan rüzgar ve güneş enerjisi ile bağlantılı veriler İran’ın kuzeybatı bölgesi baz alınarak kullanılmıştır. Bu çalışmada sistemi optimize etmek için Gri Kurt Optimizasyon algoritması (Grey Wolf Optimization-GWO) kullanılmıştır ve sonuçlar Parçacık Suro Optimizasyonu (PSO) ‘nunki ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın ana hedefi, rüzgar türbin sayısı, PV panellerinin sayısı ve açısı, elektroliz cihazının, hidrojen tankının, yakıt hücresinin ve DC/AC dönüştürücünün boyutu gibi sistem parçalarının en iyi değerlerinin belirlenmesidir. Bu tasarımda dikkate alınan maliyetler; yatırımın net şimdiki değeri (NPV), donanım maliyetleri, bakım onarım ve yük kesinti maliyetleridir ve 20 yıllık yaşam döngüsü içerisinde incelenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentTemiz Tükenmez Enerjilertr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-11-28T10:35:01Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record