Show simple item record

dc.contributor.advisorDizdar Terviel, Candan
dc.contributor.authorBarıç, Şerife
dc.date.accessioned2022-11-28T12:28:09Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationBarıç, Şerife. Fragmanlaşan Kadın Bedeni ve Seramik Uygulamalar, Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu, Ankara, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27158
dc.description.abstractCeramic material, which has an important place in contemporary art, can offer endless varieties in creating a new language about art. In this study, with ceramic applications, the fragment of woman and by this way, through female body, a commentation on the body parts of women and criticism against commodification have been made. Ceramic techniques, personal original techniques and the applications made by using mixed materials have been used to clarify the unchanging fortune of the woman and the judgments on her through her body from the days of prehistoric times. In the first part of the study; the condition has been handled in general with the selected examples according to the stages in which women have passed through the ages. In the second part, samples of addressing women in different periods; in the third part, the theoretical explanations of the female body among the items of the consumption culture and the imageries based on the meaning surrounding it have been made and samples have been given. In the last part, insofar as contemporary art permits, ceramics and mixed materials have been used in twelve studies to give as examples for subjective critique on how women are interpreted in today’s consumption culture especially through her bodytr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectSeramiktr_TR
dc.subjectKadıntr_TR
dc.subjectFragmantr_TR
dc.subjectArttr_TR
dc.subjectCeramicstr_TR
dc.subjectFemaletr_TR
dc.subjectFragmenttr_TR
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titleFragmanlaşan Kadın Bedeni ve Seramik Uygulamalartr_TR
dc.title.alternativeFragment of Woman Body and Ceramic Practicestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇağdaş sanat içinde önemli bir yere sahip olan seramik malzeme sanatla ilgili yeni bir dil oluşturmada sonsuz çeşitlilik sunabilmektedir. Bu çalışma ile de kadının seramik uygulamalar ile “fragmanlaştırılması” ve bu yolla kadın bedeni üzerinden kadının bölümlendirilerek anlatılması ve metalaşmasına yönelik bir eleştiri yapılmaya çalışılmıştır. Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar kadın’ın değişmeyen yazgısı ve bedeni üzerinden kendisine yapılan yargılamaları içerecek seramik teknikleri, kişisel özgün teknikler ve karışık malzeme ile yapılmış uygulamalarla konu güçlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde; kadının çağlar boyunca geçirdiği evrelere göre durumu seçilmiş örneklerle genel olarak ele alınmıştır. İkinci bölümde kadının, çeşitli alan ve dönemlerden ele alınış biçimleri, üçüncü başlıkta ise tüketim kültürünün nesneleri arasında kadın bedeni ve etrafına örülen anlama dayalı imgelemlerinin teorik anlatımları yapılmış, örneklemelerine yer verilmiştir. Son bölümde Çağdaş Sanat’ın elverdiği ölçüde, seramik malzeme ve karışık malzeme ile günümüzde kadının tüketim kültürünün bir parçası olarak özellikle bedeni üzerinden nasıl anlamlandırıldığına ilişkin öznel eleştiri oniki çalışma üzerinden gösterilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramik ve Camtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-11-28T12:28:09Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record