Show simple item record

dc.contributor.advisorSayın, Zülfükar
dc.contributor.authorEkin, Dilan
dc.date.accessioned2022-11-29T11:28:49Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-06-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27163
dc.description.abstractIn this thesis titled ”The Movement As An Impact Factor In E-Books And A Proposed Implementation”, it is aimed to research electronic books, which are gaining more and more importance day by day with technological developments, in the context of the movement elements used to create an impact in graphic design, to identify their problems, to develop suggestions for the solution of the problems and to discuss the subject, and to propose designs related with the topic. In the first part of the thesis; the definition of e-book, the distinction between e-book and interactive e-book, the evolution of e-books, the types of e-books and their benefits are mentioned. In addition, the importance of technology in the education of children is also discussed. In the second part; the design elements and principles used in e-books were examined with examples in terms of their effectiveness; the use, importance and effect of movement as an influence element in e-books are analyzed. In addition, multimedia elements and features of interactive e-books are also examined and the importance of these elements is discussed. In the third part; in the context of movement as an element of influence, examples of award-winning interactive e-books are presented, subjects such as which multimedia features are used in e-books in order to influence the target audience, which design principles and elements are preferred were discussed and examples from these subjects are examined in the context of movement as an element of influence. In the fourth chapter; information about the development, physical characteristics, and educational processes of the children with Down Syndrome which is selected as the target group of the proposed implementation are presented. In addition, explanations about the materials used in the education processes of the children in question were discussed, and based on these data, interactive e-book applications for children with Down Syndrome were examined and the use of movement in these applications was examined. In the fifth section; within the content of this thesis, the Turkish language-based, educational interactive e-book named “Mori” developed for children with Down Syndrome has been presented by means of examining all its features and processes for interface designs. In the conclusion part of the thesis, information about the purpose and importance of the study, as well as the methods and techniques used were presented; additionally, “what can be done” in this specific subject was discussed and the problems identified were emphasized and suggestions were made for the solution of these problems.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGrafik tasarımtr_TR
dc.subjectGörsel iletişim tasarımı
dc.subjectEtki
dc.subjectHareket
dc.subjectE-kitap
dc.subjectEtkileşimli e-kitap
dc.subjectİnteraktif tasarım
dc.subjectÇoklu ortam
dc.subjectDown sendromlu çocuklar
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titleE-Kitaplarda Etki Ögesi Olarak Hareket ve Bir Uygulama Önerisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetE-Kitaplarda Etki Ögesi Olarak Hareket ve Bir Uygulama Önerisi başlıklı bu tez çalışmasında teknolojik gelişmelerle birlikte gün geçtikçe daha fazla önem kazanmakta olan elektronik kitapları grafik tasarımda etki yaratmak amacıyla kullanılan hareket ögesi bağlamında araştırmak, sorunlarını belirlemek, sorunların çözümü için öneriler geliştirmek ve konu ile ilgili tasarımlar ortaya koymak amaçlanmıştır. Tezin birinci bölümünde; e-kitap tanımından, e-kitap ile etkileşimli e-kitap arasındaki ayrımdan, e-kitapların gelişim süreçlerinden, e-kitap türlerinden ve yararlarından söz edilmiştir. Ayrıca, teknolojinin çocukların eğitimi alanındaki önemine değinilmiştir. İkinci bölümde; e-kitaplarda başvurulan tasarım ögeleri ve ilkeleri etki niteliği açısından örneklerle incelenmiş; e-kitaplarda etki ögesi olarak hareketin kullanımı, önemi ve etkisi üzerinde durulmuştur. Ayrıca, etkileşimli e-kitapların çoklu ortam ögeleri ve özellikleri de irdelenerek bu ögelerin önemine değinilmiştir. Üçüncü bölümde; etki ögesi olarak hareket bağlamında, ödüllü etkileşimli e-kitap çalışmalarına ilişkin örneklere yer verilmiş, hedef kitleyi etkilemek amacıyla e-kitaplarda hangi çoklu ortam özelliklerine başvurulduğu, hangi tasarım ilke ve ögelerinin tercih edildiği üzerinde durulmuş ve söz konusu örnekler etki ögesi olarak hareket bağlamında incelenmiştir. Dördüncü bölümde; uygulama çalışmasına konu olarak seçilen down sendromlu çocukların gelişimi ve fiziksel özellikleri ile eğitim süreçleri hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca, söz konusu çocukların eğitim süreçlerinde kullanılan materyaller ile ilgili açıklamalara da yer verilerek, bu verilerden hareketle down sendromlu çocuklara yönelik etkileşimli e-kitap uygulamaları incelenmiş ve bu uygulamalardaki hareket kullanımı irdelenmiştir. Beşinci bölümde; bu tez çerçevesinde down sendromlu çocuklar için geliştirilen “Mori” adlı, Türkçe dil kaynaklı, eğitsel etkileşimli e-kitap önerisi arayüz tasarımları üzerinden tüm süreçleriyle irdelenerek sunulmuştur. Tezin sonuç bölümünde ise çalışmanın amaç ve öneminin yanı sıra kullanılan yöntem ve teknikler hakkında bilgiler verilmiş; söz konusu alanda daha neler yapılabileceği sorunsalı tartışılmış ve belirlenen sorunlar üzerinde durularak, bu sorunların çözümü için önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-11-29T11:28:49Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeanimationtr_TR
dc.subtypeimagetr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record