Show simple item record

dc.contributor.advisorAraç, Ünal
dc.contributor.authorKurt, Şeyda
dc.date.accessioned2022-12-01T08:08:53Z
dc.date.issued2022-11-28
dc.date.submitted2022-11-09
dc.identifier.citationKURT, Şeyda. Gerçek ile Tahayyülün Sınırlarında. Fransız Edebiyatçı, Ressam ve Arkeolog Seyyahların Dünyasından Abdülmecid Dönemi İstanbul’u (1840-1850): Gérard de Nerval, Camille Rogier, Eugène Flandin, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2022.tr_TR
dc.identifier.other0000-0001-6572-1712
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27168
dc.description.abstractTravels to the East, which were known to have increased in the 19th century, became easier with the scientific and technical developments experienced, and overseas travels were intensified by diplomats, missionaries, traders, painters, archaeologists and sometimes due to personal curiosity. Gérard de Nerval, Camille Rogier and Eugène Flandin, who are known for their writer, painter and archaeologist identities, are also French travelers who traveled to Istanbul during the reign of Sultan Abdülmecid. During their travels, they will observe the new order movements in Istanbul, which coincides with the post-Tanzimat Edict, and they will look for traces of the Eastern world in their minds in daily life. The Age of Enlightenment on the eve of the 19th century, the French Revolution and then Napoleon Bonaparte's invasion of Egypt are the events that will mark the century. These events are followed by the understanding of perceiving the world through the mind, the achievements of the Grand Tour, the awareness of national identity, the scientific and cultural studies and the colonialism. The orientation to Antiquity that emerged with the Greek war of independence, Romanticism, which also included the theme of "escape", and the perception of the East, which was reshaped within the framework of Orientalism in the 19th century, will be the themes that affect the travelers. In this thesis, it is aimed to examine the effect of the interpretation of the East on the minds of travelers in 19th century France, the cultural and political events that influenced Nerval, Rogier and Flandin's experiences of traveling to the East and the travel books of the travelers in Istanbul during the reign of Abdülmecid in a comparative way.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSeyahatnametr_TR
dc.subjectSeyyahtr_TR
dc.subject19. yüzyıltr_TR
dc.subjectGérard de Nervaltr_TR
dc.subjectCamille Rogiertr_TR
dc.subjectEugène Flandintr_TR
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleGerçek ile Tahayyülün Sınırlarında. Fransız Edebiyatçı, Ressam ve Arkeolog Seyyahların Dünyasından Abdülmecid Dönemi İstanbul'u (1840-1850): Gérard de Nerval, Camille Rogier, Eugène Flandintr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetXIX. yüzyılda artış gösterdiği bilinen Doğu yolculukları, yaşanan bilimsel ve teknik gelişmelerle kolaylaşmış ve denizaşırı yolculuklar diplomatlar, misyonerler, tüccarlar, ressamlar, arkeologlar aracılığıyla kimi zaman da kişisel meraklar sebebiyle yoğunluk kazanmıştır. Edebiyatçı, ressam ve arkeolog kimlikleriyle tanınan Gérard de Nerval, Camille Rogier ve Eugène Flandin de 1843 yılı Sultan Abdülmecid dönemi İstanbul’una seyahat eden Fransız seyyahlardandır. Yolculukları süresince Tanzimat Fermanı sonrasına denk düşen İstanbul’daki yeni düzen hareketlerini gözlemleyecekler, gündelik hayatta zihinlerindeki Doğu dünyasından izler arayacaklardır. XIX. yüzyıl arifesinde yaşanan Aydınlanma Çağı, Fransız Devrimi ve ardından Napolyon Bonapart’ın Mısır’ı işgaliyle süregelen dünyayı akıl yoluyla algılama anlayışını, Grand Tour kazanımları, ulus kimlik bilinci, sömürgecilik ile birlikte hız kazanan bilimsel ve kültürel araştırmalar takip eder. Yunan bağımsızlık savaşı ile ortaya çıkan Antikite’ye yöneliş, beraberinde “kaçış” temasını da içinde barındıran Romantizm ve XIX. yüzyılda Oryantalizm çerçevesinde yeniden şekillenen Doğu algısı, seyyahları etkileyen temalar olacaktır. Bu tez çalışmasında, 19. yüzyıl Fransasında Doğu’nun yorumlama biçiminin seyyahların zihin dünyalarına etkisi, seyyahların Doğu seyahati deneyimlerini etkileyen kültürel ve siyasi olaylar ile seyyahların Abdülmecid dönemi İstanbul seyahatnamelerinin birbirleriyle karşılaştırmalı bir biçimde çözümlenmesi hedeflenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSanat Tarihitr_TR
dc.embargo.lift2023-06-05T08:08:53Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record