Show simple item record

dc.contributor.advisorUğurluoğlu, Özgür
dc.contributor.authorSelvi Sarıgül, Seval
dc.date.accessioned2022-12-01T08:14:09Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-11-14
dc.identifier.citationSelvi Sarıgül, S. (2022). Değişim Yorgunluğu ile Algılanan Örgüt Kültürü, Tükenmişlik, İşten Ayrılma Niyeti ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27169
dc.description.abstractThis study aims to reveal the relationships between change fatigue and perceived organizational culture, burnout, organizational commitment and turnover intention; to examine the effects of change fatigue on burnout, turnover intention and organizational commitment; to determine whether there is any mediator effect of burnout on the relation between change fatigue, organizational commitment and turnover intention or not; and finally, to determine the effects of organization culture on change fatigue, burnout, organizational commitment and turnover intention. In this concept data collected from 403 nurses working in a university hospital in Erzincan has been evaluated. The data was collected via a questionnaire form as interviewing face to face with nurses. As a result of the analyses, it is determined that there is a significant difference between nurses’ working units and change fatigue. Additionally, it is seen that when change fatigue levels of nurses’ increase, the burnout and turnover intention levels increase and organizational commitment level decrease. Similarly, it is determined that when the burnout level of nurses’ increase, the organizational commitment level of the nurses’ decrease and turnover intention level increase. However, it is revealed at the end of this study that there is a partial mediator effect of burnout on the relations between change fatigue, organizational commitment and turnover intention. Finally, it is detected that the nurses’ perceived organizational culture types have mainly affected the variables namely change fatigue, burnout, organizational commitment and turnover intention.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÖrgütsel değişimtr_TR
dc.subjectDeğişim yorgunluğutr_TR
dc.subjectÖrgüt kültürütr_TR
dc.subjectTükenmişliktr_TR
dc.subjectİşten ayrılma niyetitr_TR
dc.subjectÖrgütsel bağlılıktr_TR
dc.subjectSağlık sektörütr_TR
dc.subject.lcshA - Genel konulartr_TR
dc.titleDeğişim Yorgunluğu ile Algılanan Örgüt Kültürü, Tükenmişlik, İşten Ayrılma Niyeti ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulamatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma değişim yorgunluğu ile algılanan örgüt kültürü, tükenmişlik, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkileri incelemeyi, değişim yorgunluğunun tükenmişlik, işten ayrılma niyeti ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini tespit etmeyi, değişim yorgunluğu ile örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide tükenmişliğin aracı etkisinin olup olmadığını belirlemeyi ve son olarak örgüt kültürünün değişim yorgunluğu, tükenmişlik, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Erzincan’da faaliyette bulunan bir üniversite hastanesinde çalışan toplam 403 hemşireden elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Söz konusu veriler bir anket formu aracılığıyla hemşirelerle yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda hemşirelerin çalıştıkları birim ile değişim yorgunlukları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu ortaya koyulmuştur. Bununla beraber değişim yorgunluğunun artmasıyla hemşirelerin tükenmişlik ve işten ayrılma niyetlerinin arttığı, örgütsel bağlılık düzeylerinin ise azaldığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin artmasıyla örgütsel bağlılıklarının azaldığı, işten ayrılma niyetlerinin ise artış gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca değişim yorgunluğu ile örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide tükenmişliğin kısmi aracı etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak hemşirelerin algıladıkları örgüt kültürü türlerinin değişim yorgunluğu, tükenmişlik, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti değişkenlerini önemli ölçüde etkilediği saptanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-12-01T08:14:09Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeannotationtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record