Show simple item record

dc.contributor.advisorHökelek, Tuncertr_TR
dc.contributor.authorCivan, Mehmettr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:48:07Z
dc.date.available2015-10-15T08:48:07Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2738
dc.description.abstractPhosphazenes are a class of phosphorus-nitrogen compounds containing single and double bonds between P and N atoms. Phosphazene compounds are divided into two groups, namely acyclic and cyclic. Acyclic and cyclic phosphazenes are shown by the general formula of [(R)HN=PX3,X2P(Y)N=PX3 (R: alkyl, X: halogen, alkyl, aryl, amino, aryloxy; Y=O, S)] and [(NPX2)n (X: F, Cl, Br; n=3-12)], respectively. Depending on the repetation number of the –N=PX2- group, it is possible to obtain a variety of compounds from small molecules to poymers. The most known phosphazene types are octachlorocyclotetraphosphazene (N4P4Cl8 tetramer) and the standard compound hegzachlorotriphosphazene (N3P3Cl6 trimer), in which the trimeric phosphazene compounds were searched herein.Phosphazenes are named according to the positions of the functional-groups. If the functional group is bonded to only one phosphorus atom of the phosphazene ring, it is called spiro.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectX-ray diffractiontr_TR
dc.titleBazı Trimerik Fosfazen Türevlerinin Sentezi, Kristalografik, Spektroskopik Yöntemler ile Incelenmesi ve Langmuir-Blodgett Tekniği Kullanılarak Ultra-İnce Filmlerinin Hazırlanmasıtr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.callno2014/884tr_TR
dc.bolumFizik Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetFosfazenler, fosfor-azot bileşiklerinin bir sınıfıdır ve içerdikleri fosfor-azot atomları arasında tekli ve çiftli bağlar bulunduran bileşiklerdir. Fosfazen bileşikleri düz zincirli (acyclic) ve halkalı (cyclic) olmak üzere iki gruba ayrılır. Düz zincirli fosfazenler [(R)HN=PX3,X2P(Y)N=PX3 (R:alkil, X:halojen, alkil, aril, amino, ariloksi; Y=O,S)] genel formülüyle; halkalı fosfazenler ise [(NPX2)n (X:F, Cl, Br; n=3-12)] formülüyle gösterilebilir. Bu yapılar içinde –N=PX2- grubunun tekrarlanma sayısına bağlı olarak küçük moleküllü bileşiklerden polimerlere kadar pek çok bileşiği kapsayan yapılar elde edilebilir. En yaygın fosfazen türleri oktaklorosiklotetrafosfazen (N4P4Cl8 tetramer) ve standart bileşik olarak kabul edilen hekzaklorosiklotrifosfazen (N3P3Cl6 trimer) olup, bu çalışmadaki bileşiklerin tamamı trimer fosfazen bileşiklerini içermektedir.Fosfazenler fonksiyonel grubun bağlanma durumuna göre çeşitli adlar alır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record