Now showing items 1-8 of 1

  Anlama Düzeyi (1)
  Fizik ile İlgili Duyuşsal Karakteristikler (1)
  Isı (1)
  İç Enerji (1)
  Kavram Yanılgıları (1)
  Sıcaklık (1)
  Öğrenme Yönelimleri (1)
  Üç Aşamalı Test (1)