Show simple item record

dc.contributor.advisorGökçeoğlu, Candantr_TR
dc.contributor.authorDağdelenler, Gülserentr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:52:20Z
dc.date.available2015-10-15T08:52:20Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2776
dc.description.abstractThe purposes of this study are to evaluate the sampling strategies used in landslide susceptibility mapping studies in the literature and to assess validation indices. In addition, validation indices of the models created by using seed cell sampling strategy and whole landslide mass (displacement + accumulation area) sample strategy have been analysed and compared. In line with this purpose, the east of Canakkale Gallipoli Peninsula has been selected as the study area. The research in the scope of this study has been conducted in 6 phases. These are; 1) mapping of the landslides and compilation of inventory map of the study area by using the field studies, the aerial photos and the Google Earth satellite images; 2) evaluation of conditioning factors to be employed in landslide susceptibility analyses; 3) development of landslide susceptibility models using seed cell samples established by buffer areas defined with different d distances and samples from displacement and accumulation areas; 4) mapping of landslide susceptibility for both models constructed; 5) calculation and comparisons of validation indices of the models; 6) the modification of distance used to define the buffer area suggested by the seed cell approach. Validation indices of both models have been analyzed under three groups. Calculated using the train data set on dependent threshold value (confusion matrix and Kappa index) and independent threshold value (ROC curve and AUC) and calculated the test data set on other validation indices (RMSE).tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectSusceptibilitytr_TR
dc.titleHeyelan Duyarlılık Haritalarının Üretilmesinde Örneklem ve Doğrulama Stratejilerinin Değerlendirilmesi (Gelibolu Yarımadası'nın Doğu Kesimi)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/159tr_TR
dc.bolumJeoloji Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetBu çalışma kapsamında, literatürdeki mevcut heyelan duyarlılık haritalama çalışmalarında kullanılan örneklem stratejilerinin ve doğrulama yaklaşımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, kök hücre örneklem stratejisi ve tüm heyelan kütlesi (yer değiştirme+birikme alanı) örneklem stratejileri kullanılarak oluşturulan her iki modelin doğrulama indeksleri incelenmiş ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Çanakkale Gelibolu Yarımadası’nın doğusu çalışma alanı olarak seçilmiştir. Tez çalışması kapsamında yapılan araştırmalar 6 aşamada gerçekleştirilmiştir. Bunlar, (1) arazi çalışmalarından, inceleme alanına ait hava fotoğraflarından ve Google Earth uydu görüntülerinden yararlanılarak heyelanların haritalanması ve çalışma alanına ait heyelan envanter haritasının oluşturulması, (2) heyelan duyarlılık analizlerinde kullanılacak hazırlayıcı faktörlerin değerlendirilmesi, (3) yer değiştirme+birikme alanından yapılan örneklemler ve farklı d mesafelerinde (d=25 m, d=50 m, d=75 m ve d=100 m) tampon alan oluşturarak yapılan kök hücre örneklemleri kullanılarak heyelan duyarlılık modellerinin geliştirilmesi, (4) oluşturulan her iki model için heyelan duyarlılık haritalarının üretilmesi, (5) modellerin doğrulama indekslerinin hesaplanması ve karşılaştırılması, (6) kök hücre örneklem stratejisinin önermiş olduğu tampon alan oluşturulurken kullanılan d mesafesinin modifikasyonudur.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record