Show simple item record

dc.contributor.advisorKarayiğit, Ali İhsantr_TR
dc.contributor.authorTarvirdi, Masoumehtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:52:22Z
dc.date.available2015-10-15T08:52:22Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2792
dc.description.abstractIn the Çayırhan-Beypazarı (Ankara) coal field, there are two coal seams, the lower and upper seams, in the Çoraklar Formation of Late Miocene age, and only the upper seam is mining by underground methods. The upper seam is divided into two levels, the first (Tv) and second (Tb) seams by the tuffaceous dirt band with approximately 1 m thickness. In the coal field the profile coal samples and rock samples were collected from the Tv and Tb seams at the 3 locations of the A, B and C underground coal mines, and 44 coal samples and 15 rock samples have been evaluated. In this thesis, variations of especially mineralogical and trace element concentrations within the Tv and Tb seam have been studied in detail.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectCoaltr_TR
dc.titleMineralojik, Petrografik ve Element İçeriklerinin İşletilen İki Kömür Damarı İçindeki Değişimlerinin İncelenmesi, Çayırhan-Beypazarı, Ankaratr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/431tr_TR
dc.bolumJeoloji Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetÇayırhan-Beypazarı (Ankara) kömürsahasında Üst Miyosen yaĢlı Çoraklar Formasyonu içinde alt ve üst kömür damarları bulunmaktadır ve sadece üst kömür damarı yeraltı ocaklarında iĢletilmektedir. Üst kömür damarı, yaklaĢık 1m‟lik tüflü arakesme ile iki seviyeye, taban (Tb) ve tavan (Tv) ayrılmaktadır. Kömür sahasında A, B ve C yeraltı ocaklarında Tb ve Tv kömür damarlarının 3 noktada profil örneklemesi yapılmıĢ ve 44 adet kömür ve 15 adet kayaç örneği değerlendirilmiĢtir. Tez kapsamında Tv ve Tb kömür damarları içinde özellikle mineralojik ve eser element içeriklerinin değiĢimleri incelenmiĢtir. Kömür örnekleri laboratuvara geldiği durumda ortalama %28 nem, havada kuru bazda %11 nem, %32 uçucu madde, %27 kül, 3742 kcal kg alt ısıl değer, %5.78 toplam S, %41.25 C, %3.60 H, %1.45 N ve %20.97 O içermektedirler.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record