Show simple item record

dc.contributor.advisorYildirim, Boratr_TR
dc.contributor.authorYılmaz, Gürbüztr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:57:06Z
dc.date.available2015-10-15T08:57:06Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2863
dc.description.abstractThis study has been prepared in cooperation University and Industry, 1505, with the support of TUBITAK. The reason why this project is needed, because buildings having curvilinear geometries is required to design a monorail crane moving not only on horizontal rails but also climbing on vertical and curvelinear rails. However, loads can be easily transformed or moved to a high point of a building only by means of curvilinear and vertical rails. At the beginning of design, firstly, the angle between rail and wheel has been optimized considering both isotropic half space assumption and Finite Element Method. After estimated the optimum angle between rail and wheel, the design of wheel has been examined by Finite Element Method. The section area and second moment of inertia of rails used has been optimized or designed in terms of the higher load that the monorail crane is able to remove and transform and stresses occurred on rail has been examined with the assumption of Hertz contact Stresses. Spur gears and worm – gear mechanism, driving the wheels of monorail crane, has been examined considering both AGMA Stress and Strength Equations and Finite Element Method. Lastly the shafts of monorail crane have been examined in terms of both classical mechanics and Finite Element Method.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectFinite element methodtr_TR
dc.titleDesign and Manufacturing of a New Type Monorail Crane, Moving on Both Hoiızontal and Angular Rails Also Climbing on Vertıcal Rails, by Using Finite Element Analysistr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1200tr_TR
dc.bolumMakine Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, 1505 ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ TÜBİTAK projesi desteğiyle hazırlanmıştır. Bu projeye ihtiyaç duyulmasının sebebi, günümüzdeki binaların dış yüzey geometrilerinin eğrisel olması, monoray vinç sistemlerinin sadece yatay ve dikey eksenlerde değil, aynı zamanda eğrisel eksenli yönlerde de hareket edebilme kabiliyetine sahip olmasını gerektirmiştir. Böylece istenilen yükler, yatay –dikey ve eğri rayların vasıtası ile bir binanın istenilen uzaklığına ve yüksekliğine kadar taşınabilecektir. Tasarım başlangıcında, ilk olarak ray ve tekerlek arasındaki açının değişimine göre temas gerilimleri isotropic half space metodu ve sonlu elemanlar metodu ile incelenmiş olup, bu açı değeri optime edilmiştir. Bulunan optimum açı değerine gore tekerleğin analizi fem ile yapılmıştır. Rayın kesit alanı ve atalet momenti, vincin maksimum taşıyabileceği yüke göre optime edilmiş olup ray üzerinde oluşan temas gerilimlerinin hesaplanmasında Hertz Gerilim varsayımı yapılmış ve buna gore rayın analizi tamamlanmıştır. Tekerleklerin hareketini sağlayan düz dişlilerin ve sonsuz vida-karşılık dişli mekanizmasının tasarımı, hem Agma Gerilim ve Dayanım denklemlerine gore hemde fem kullanılarak analizleri yapılmıştır. Son olarak millerin analitik hesapları ve fem ile analizleri yapılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record