Show simple item record

dc.contributor.advisorKoçkar, Benattr_TR
dc.contributor.authorÖzcan, Handetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:57:06Z
dc.date.available2015-10-15T08:57:06Z
dc.date.issued2012tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2873
dc.description.abstractIn the boriding process, steel materials are kept in the boron-rich media during a certain period of time at a given temperature in order to form very hard second phaseses such as FeB and Fe2B (1500HV-2000HV [1]) on the surface of the steel by penetrating the boron into the material [2–5]. In this thesis, both powder boronizing and paste boronizing are applied in the boriding process. Using the boron paste, the protective layer is formed during the heat treatment, and thus the material is protected against oxidation. On the other hand, in powder boronizing, the experiments are conducted in a controlled atmospheric environment to prevent oxidation and in this thesis, atmosphere control is performed by using the inert gas argon [6]. In both methods, after the heat treatment, the material is cooled rapidly by water quenching. This is due to the stabilization of the microstructure by rapid cooling. Different from the powder boronizing, the cooling process is also carried out in the cold part of the oven. Then, the material is cut in half to analyze the diffusion of boron to the surface. The material is first grinded using rough to fine SiC papers, and then the polishing process is performed with diamond suspension. The material is further etched with %2 nital solution in volume. Etching is a process for revealing the microstructure. The microstructures of etched materials are analyzed with optical microscope and Scanning Electron Microscope (SEM) is further utilized for observing the microstructures at higher magnification. To determine the phases formed on the surface, the materials are analyzed by X-Ray Diffraction (XRD) method. Carburizing experiments are conducted without the use of inert atmosphere. The reason is that for the carburizing reaction, the initial reaction is needed in carboncontaining power material and the resulting CO provides the diffusion of carbon atom into the material. Commercially available charcoal, is used as a carbon powder for the carburizing process, all the steps described above are applied in the same fashion.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectHeat treatmenttr_TR
dc.title32Crmov Çeliğinin Aşınma Direncini Arttırmak İçin Yeni Bir Isıl İşlem Metodunun Geliştirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2012/136tr_TR
dc.bolumMakine Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetBorlama yönteminde çelik malzemeler borca zengin bir ortamda belirli sıcaklıkta ve süre ile tutulur ve borun yüzeyden içeriye penetre ederek çelik yüzeyinde FeB ve Fe2B gibi yüksek sertliklere (1500HV-2000HV [1]) sahip ikincil fazların oluşması saglanır [2–5]. Bu tezde borlama işlemleri olarak hem toz borlama hem de pasta ˘ borlama uygulanmıştır. Bor pastası kullanılarak ısıl işlem yapılması ile yüzeyde koruyucu bir tabaka oluşmuştur ve böylece malzeme oksitlenmeye karşı korunmuştur. Fakat toz borlama yönteminde oksitlenmeyi önlemek için, atmosfer kontrollü bir ortamda deneyler gerçekleştirilmiştir ve bu tezde atmosfer kontrolü, inert bir gaz olan argon gazı kullanılarak saglanmıştır [6]. Her iki yöntemde de malzeme, ısıl işleme ˘ tabi tutulduktan sonra su verme ile aniden sogutulmuştur. Bunun nedeni ise oluşan ˘ mikroyapının ani sogutma ile sabitlenmesidir. Toz borlama yönteminden farklı olarak, ˘ fırının soguk bölgesinde soğutma işlemi de denenmiştir. Su verme ile ani soğutma- ˘ nın öncesinde, malzemenin saniyelerle sınırlı da olsa açık atmosferde oksitlenme riskinin oldugu düşünüldüğünden dolayı, argon atmosferinde bulunan, fırının soğuk ˘ bölgesinde sogutma işleminin yapılması gerçekleştirilmiştir. Ardından malzeme or- ˘ tadan ikiye kesilerek borun yüzeydeki difüzyonu incelenmiştir. Bunun için malzeme ilk olarak kabadan inceye dogru zımparalanmış, ardından elmas süspansiyon yar- ˘ dımı ile parlatma işlemi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra hacimce %2’lik nital solüsyonu ile daglama işlemi yapılmıştır. Dağlama işlemi, mikroyapının ortaya çıkması ˘ için uygulanan bir yöntemdir. Daglanan malzemelerin optik mikroskop yardımı ile ˘ mikroyapıları incelenmiştir ve daha yüksek büyütmede mikroyapı incelemeleri için Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) yöntemi kullanılmıştır. Yüzeyde oluşan fazların tayini için X-Işını Kırınımı Yöntemi (XRD) ile malzemeler analiz edilmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record