Show simple item record

dc.contributor.advisorZabunoğlu, H. Okantr_TR
dc.contributor.authorBulut Acar, Banutr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:58:57Z
dc.date.available2015-10-15T08:58:57Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2882
dc.description.abstractIn this thesis, back end fuel cycle options for Pressurized Water Reactor are discussed in terms of effects on high level waste management and, more specifically, on geological disposal. Once-through and alternative closed nuclear fuel cycles for a typical Pressurized Water Reactor are compared with respect to waste disposal densities (waste disposal area required for spent fuel and high level waste) in a permanent geological repository and radiological toxicities of resultant wastes. In the first part of the study, utilizing the code MONTEBURNS, relevant compositions and decay heats of wastes generated in the considered fuel cycles are obtained for several selected burnup values. Then, using the code ANSYS, thermal analyses are performed for a reference repository concept and disposal areas needed for waste types under consideration are determined.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectYakıt çevrimitr_TR
dc.titleBack-End Nuclear Fuel Cycle Options: Effects on High Level Waste Management and Disposaltr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013 / 827tr_TR
dc.bolumNükleer enerji Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetBu tezde, Basınçlı Su Reaktörü tipi bir reaktör için reaktör sonrası yakıt çevrimi seçenekleri yüksek aktiviteli atık idaresi, özellikle de jeolojik bertaraf üzerindeki etkileri yönünden irdelenmiştir. Açık yakıt çevrimi ile alternatif kapalı yakıt çevrimleri, oluşan atıkların jeolojik bertaraf yoğunlukları (kullanılmış yakıt ve yüksek seviyeli atığın tasfiyesi için gereken alan) ve radyolojik toksisiteleri açısından karşılaştırılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, seçilmiş yanma miktarları için, yakıt çevrimlerinde oluşan atıkların kompozisyonları ve bozunma ısıları MONTEBURNS kodu kullanılarak elde edilmiştir. Daha sonra, ANSYS kodu kullanılarak bir referans jeolojik bertaraf tesisi tasarımı için ısıl analizler yapılmış ve her bir atık tipi için gerekli bertaraf alanları belirlenmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record