Now showing items 1-6 of 1

  Aktüeryal Denge (1)
  İşsizlik Oranı Tahmini (1)
  İşsizlik Sigortası (1)
  İşsizlik Sigortası Fonu (1)
  Path Analizi (1)
  Yapay Sinir Ağları (1)