Now showing items 1-8 of 1

  Aljinat boncuk (1)
  Atıksu (1)
  Glutaraldehit ile aktive edilen kitosan boncuk (1)
  Ko-immobilizasyon (1)
  Pektinaz (1)
  Proteaz (1)
  Ön arıtım (1)
  α amilaz. (1)