Now showing items 1-9 of 1

  Bhargava (1)
  Birim kök testleri (1)
  En çok olabilirlik oran(LR) eğitimi (1)
  F testi (1)
  Franzini (1)
  Hausman testi (1)
  Panel veri analizi (1)
  Pesaran yatay kesit bağımsızlık testi (1)
  Wald testi (1)