Now showing items 1-5 of 5

  • İstatiksel Yöntemlere Giriş 

   Demirhan, Haydar; Hamurkaroğlu, Canan (Hacettepe Üniversitesi, 2008)
   Uzun yıllardan beri Hacettepe Üniversitesi'nde birlikte yürüttüğümüz istatistik ve olasılık derslerinde, istatistiğin temel konularını öğrencilerimizin rahatlıkla anlayabilmesi ve uygulayabilmesi için bu konulardaki anahtar ...
  • Maple Yaklaşımıyla Matematik Uygulamaları 

   Dost, Şenol (Hacettepe Üniversitesi, 2009)
   Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte matematik ve fen bilimleri alanlarının eğitiminde yeni ırv.-il^r. :eknoloji ile eğitimin birlikte kullanıldığı, Türkiye için yeni sayılabilecek, "Bilgisayar lesj^ıû Öğretim" kavramını ...
  • Olasılık ve Matematiksel İstatistik 

   İnal, Ceyhan; Günay, Süleyman (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
   Olasılık ve Matematiksel İstatistik" adlı bu kitabın özellikle Üniversitelerimizin İstatistik Bölümlerinin öğrencilerinden büyük ilgi göreceği ve temel kitap olarak değerlendirileceği beklentisi içindeyiz. Kitapta yer alan ...
  • Ticari Matematik 

   Kömürcü, Coşkun (Hacettepe Üniversitesi, 2013)
   Diğer alanlarda olduğu gibi ticaret hayatında da matematiğin inkar edilemez önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu gerçeğe rağmen yükseksekokul öğrencilerinde, özellikle sosyal bilimler öğrencilerinin büyük çoğunluğunda matematik ...
  • Mapple 13 ile Matematiksel Hesaplama 

   Gürçay, Haşmet (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
   Kitabın üniversitemizin yayını olarak basılmasında desteklerini esirgemeyen rektörümüz Sayın Prof.Dr. Uğur Erdener'e ve Üniversitemiz Yayın Komisyonu Üyelerine, Basım Yayın ve Tanıtım Koordinatörü Uğur Korkmaza ve Belgin ...