Show simple item record

dc.contributor.advisorYurdakul, İncilay
dc.contributor.authorMckie Şahin, Emine Jessica
dc.date.accessioned2017-02-01T06:45:37Z
dc.date.available2017-02-01T06:45:37Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-01-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3131
dc.description.abstractIn the first part of the thesis, “brand” as a concept, and its characteristics will be examined. Components of the brand will be detailed. Besides, “brand identity”, and” brand image, which are regarded as crucial elements of a brand, are to be explained. Brand positioning which comes to the fore as a critical concept when branding is the case, will be a subject of scrutiny under the same chapter. Particulars of “brand city” concept, which is to be examined within the scope of graphic design discipline, are presented in the second part of the thesis. Upon touching on “city identity,” and “city branding,” it is intended to investigate city branding, and brand city in detail, and through examples. This part on “brand city,” which treats different cases around the world, will also investigate branding activities in Turkey. The third part of the thesis, focuses on the city of Ankara, which is subject to application study. History of Ankara, which dates back to Hittites, will be divided into three topics. It is intended to present course of history with consideration of historical city identities, with the aim of providing guidance for graphic design application study. This part sheds light on branding activities targeting Ankara. The last part of the thesis aims at presenting a brand city design for Ankara. The fact that the designed organizational identity is improvable, and upgradeable, is considered as significant. In the part on application, various graphic design items, which can support brand city study, have also been designed, apart from organizational identity design. Brand city works, which are to be investigated in the second part of the thesis, are expected to serve as model for the application project.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY Vİ YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI Vİİ BİLDİRİM Vİİİ TEŞEKKÜR İX ÖZET X İÇİNDEKİLER Xİİ GÖRÜNTÜLER DİZİNİ XV GİRİŞ 19 1. BÖLÜM: MARKA 21 1.1. Marka Kavramı 21 1.2. Markalaşma 24 1.2.1. Markayı Oluşturan Öğeler 25 1.2.1.1. Marka Adı 26 1.2.1.2. Logo/Sembol 26 1.2.1.3. Slogan/Söylem 29 1.2.1.4. Renk 30 1.2.2. Marka Kimliği ve Marka İmajı 31 1.2.3. Marka Yönetimi ve Marka Değeri Oluşturma 32 1.2.4. Marka Konumlandırma 33 2. BÖLÜM: MARKA KENT 36 2.1. Kent Tanımı 36 2.1.1. Kentleşme 36 2.1.2. Kentlileşme 37 2.2. Kent Kimliği 37 2.2.1. Kent Kimliğini Oluşturan Öğeler 38 2.2.1.1. Sembol Yapılar 38 2.2.1.2. Etkinlikler ve Organizasyonlar 40 2.2.1.3. Grafik Tasarım Ürünleri 48 2.3. Kent Markalaşması (City-Branding) 54 2.3.1. Örnek İnceleme: Barselona Kenti 56 2.3.2. Kent Markalaşmasında Kent İmajının Yeri 59 2.4. Türkiye’de Marka Kent Çalışmaları 61 2.5. Marka Kent Çalışmalarından Örnekler 66 2.5.1. Melbourne 66 2.5.2. Porto 75 2.5.3. Bologna 85 2.5.4. Covington 90 3. BÖLÜM: ANKARA KENTİ 95 3.1. Ankara’nın Tarihsel Süreci 95 3.1.1. Erken Dönem 95 3.1.1.1. Erken Dönem Kent Kimliği 97 3.1.2. Cumhuriyet Sonrası Dönem 100 3.1.2.1. Cumhuriyet Sonrası Kent Kimliği 102 3.1.3. 1980 Sonrası Ankara 107 3.2. Ankara’nın Markalaşma Süreci 108 4. BÖLÜM: ANKARA KENTİ İÇİN BİR MARKA KENT TASARIMI ÖNERİSİ UYGULAMA ÇALIŞMASI 110 4.1. Logo/Amblem 110 4.2. Renk 113 4.3. Slogan 113 4.4. Logonun Dinamik Kullanımları 115 4.5. Üç Boyutlu Logo Konumlandırma 116 4.6. Kurumsal Kimlik Çalışması 117 4.7. Kurumsal Kimlik Kılavuzu 118 4.8. İç ve Dış Mekan Reklamları 119 4.9. Tanıtım Ürünleri 122 4.10. Tanıtım Videosu 125 SONUÇ 127 KAYNAKÇA 128tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectGrafik tasarım, marka, marka kent, kent kimliği, kurumsal kimliktr_TR
dc.subjectmarka
dc.subjectmarka kent
dc.subjectkent kimliği
dc.subjectkurumsal kimlik
dc.titleGrafik Tasarım İlkeleri Doğrultusunda Ankara Kenti İçin Bir Marka Kent Tasarımı Önerisitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetTezin birinci bölümünde marka kavramı ve özellikleri ele alınacaktır. Markayı oluşturan öğeler detaylandırılacaktır. Ayrıca marka için önemli unsurlar olarak görülen marka kimliği ve marka imajı kavramları açıklanacaktır. Markalaşma denildiğinde kritik öneme sahip olduğu düşünülen marka konumlandırma kavramı da yine aynı başlık altında incelenecektir. Grafik tasarım disiplini içerisinde inceleyeceğimiz marka kent kavramı, tezin ikinci bölümünde detaylandırılacaktır. Kent kimliği ve kent markalaşması kavramlarının ele alınmasının ardından, kent markalaşmasının ve marka kentin örneklerle detaylı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Dünyadan farklı örneklerin inceleneceği marka kent bölümünde, ülkemizdeki markalaşma çalışmalarına da değinilecektir. Tezin üçüncü bölümünde, uygulama çalışmasına konu olan Ankara kenti incelenecektir. Hititlerden günümüze, çok geniş bir tarihi olan Ankara kentinin tarihsel süreci üç bölümde ele alınacaktır. Grafik tasarım uygulama çalışmasına yön vermesi adına, tarihsel sürecin kent kimliği öğelerini gözeterek hazırlanması amaçlanmaktadır. İlgili bölümde kentin markalaşma çalışmaları hakkında da bilgi verilecektir. Tezin son bölümünde, Ankara kenti için bir marka kent tasarımı yapılması hedeflenmektedir. Tasarlanmış olan kurumsal kimliğin, geliştirilebilir ve günceli yakalayabilen bir çalışma olması önemli görülmektedir. Uygulama bölümünde kurumsal kimlik tasarımının yanı sıra, marka kent çalışmasına destek olacak çeşitli grafik tasarım ürünleri de tasarlanmıştır. Tezin ikinci bölümünde incelenecek olan marka kent çalışmalarının, uygulama projesine örnek teşkil etmesi beklenmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.contributor.authorID203227tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record