Show simple item record

dc.contributor.advisorKaran, Mehmet Baha
dc.contributor.authorKomari Alaei,Mohammad Reza
dc.date.accessioned2017-02-10T08:51:50Z
dc.date.available2017-02-10T08:51:50Z
dc.date.issued2017-01-20
dc.date.submitted2017-01-20
dc.identifier.citationBu tez sayısal yöntemler için hazırlanmış ve borada yöntem Bender Ayrıştıma olarak Robot la parçalar makinelerin üzerinde doğrosal olarak hereket etmektedir.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3154
dc.description.abstractThis research address the Parallel Machine Robotic Cell Scheduling Problem (PM-RC) considering static identical parallel machine at the processing stage and multi part types. A mixedintegerlinear programming (MILP) would be proposed for the PM-RC problem to minimize the makespan. Due to the characteristics of MILP models, mostly they are incapable of producing good feasible solution. Therfore, a method based on Benders decomposition method is considered to be investigated for solving the PM-RC problem.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY..................................................................................................i BİLDİRİM................................................................................................................ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI.........................iii ETİK BEYANI........................................................................................................iv TEŞEKKÜR.............................................................................................................v ÖZET.......................................................................................................................vi ABSTRACT............................................................................................................vii İÇİNDEKİLER.....................................................................................................viii KISALTMALAR......................................................................................................x TABLOLAR.............................................................................................................xi ŞEKİLLER..............................................................................................................xii GİRİŞ.........................................................................................................................1 BİRİNCİ BÖLÜM LİTERATÜR İNCELENMESİ...................................................................................6 İKİNCİ BÖLÜM PROBLEM TANITIMI ve ÖNERİLEN KARMA TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ………………………….……………….………......10 2.1 Matimatik Problem……………………………………………………….....13 ix 2.1.1 İNDİSLER……………………………………………………......13 2.1.2 PARAMETRELER…………… ………………………………….13 2.1.3 KARAR DEĞİŞKENLERİ……………………………………….14 2.5 AMAÇ FONKSİYONU ve KISITLAR… …………………………....16 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇÖZÜM PROSEDÜRÜ: MANTIK TABANLI BENDERS AYRIŞTIRMA METODU 3.1 BENDERS AYRIŞTIRMA METODU………………….…………..21 3.1.1 KLASİK VERSİYON…………………………………………...21 3.2 BENDER AYRIŞTIRMASI İÇİN MODEL SEÇİMİ.......................24 3.3 DİĞER AYRIŞTIRMA METODLARİ İLE İLİŞKİLER……….....25 3.4 ANA ROBLEM……………………………………………………...…29 3.5 ALT PROBLEM…………………………………………………….....30 3.6 MANTIK TABANLI BENDERZ KESMELERİ………………….....32 SAYISALBULGULAR………………………………………………………….......33 SONUÇ…………………………………………………………………………….....39 KAYNAKÇA……………………………………………………………………......41 EKLER EK. 1 TEZ ÇALIŞMASI OPJİNALLİK RAPORU…………………………..47 EK. 2 TEZ ÇALIŞMASI ETİK KURULU İZİN MUAFİYET FORMU……48 ÖZGEÇMİŞ ……………………………………………..…………………….….49tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectseri üretimtr_TR
dc.subjectparalel makine çizelgeleme problemi
dc.subjectrobotik hücreler
dc.subjectBenders Ayrıştırma Yöntemi
dc.titleParalel Makineli Robotik Hücrelerde Çizelgeleme Problemitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, paralel makineli robotik hücrelerde çizelgeleme problemi ele alınacaktır. (PMRC) . PM-RC probleminde tamamlanma zamanını en aza indirmek için bir karma tam sayılı doğrusal proglamlama (MILP) modeli önerilecektir. MILP modellerinin özelliklerinden dolayı çoğunlukla uygun bir çözüm üretilememektedir. Bu nedenle, PM-RC probleminin çözümünde Benders Ayrıştırma yöntemine dayanan bir yöntem araştırılmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR
dc.contributor.authorID10137514tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record