• Mimari Mekan 

      Yıldız, Pelin (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
      Mimari mekan pek çok tasarımcı tarafından tanımlanmış, açıklanmış ve ele alınmıştır. Mimari mekanın, reel boyutu ile sahip olduğu fonksiyonelgereksinimi paralelinde kullanımına ilişkin incelemelerde; çok boyut içerenkapsamı ...