Now showing items 1-5 of 1

    Biyoaktivite (1)
    Fosfat bağlama kapasitesi (1)
    İn-vitro çözünme (1)
    Lantan(yum) karbonat (1)
    Mikrokristal/nanokristal (1)