• Endüstriyel Tasarım Bağlamında Seramik Kuş Figürleri 

      Çakır, Atila (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2019)
      Çakır, Atila. Ceramic Bird Figures in the Context of Industrial Design, Graduate Art Work Report, Ankara, 2019. This study on “bird and ceramics, where the subject and form are brought together in art, in the process ...