Show simple item record

dc.contributor.advisorDEMİREZER, LÜTFİYE ÖMÜR
dc.contributor.authorUZUN, MİNE
dc.date.accessioned2017-03-21T08:18:17Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3282
dc.description.abstractUzun, M., Development of Collagenous Tissue Restorative Phytocosmetics on Skin by Investigation of MMPs Inhibitory Activities, Antioxidant Capacities and Spf Values of Rumex crispus L. Extracts and Sekonder Metabolites, Hacettepe University, Institute of Health Sciences, Pharmacognosy Program, PhD Thesis, Ankara, 2017. The main objective of this thesis is providing effective, high-quality and safe phytocosmetic's material and final product. Inhibitory effects of 15 extracts -with different polarities prepared from the root, leaves and fruits of the plant- and secondary metabolites on MMP-1, MMP-8 and MMP-13 enzymes which cause skin aging and SPF determination and sun protection effects were detected for the first time for a phytocosmetic raw material and formulation that can fight against skin aging. Antioxidant capacities were determined by scavenging effects of extracts against DPPH, NO, ABTS radicals and phosphomolybdate method. Emodin, aloe-emodin, chrysophanol, physcion, emodin-1-O-β-glucopyranoside (first time) , emodin-6-O-β-glucopyranoside (first time), emodin-8-O-β-glucopyranoside, chrysophanol-8-O-β-glucopyranoside and nepodin-8-O-β- glucopyranoside compounds were isolated by various chromatographic methods from Rumex crispus L. (Polygonaceae) roots and leaves and structures were determined by spectroscopic methods. Molecular docking studies on antranoit, flavonoid, tannin and naphthalene skeletons with MMPs enzymes were performed for the first time. Stability tests of high activity extracts were performed for the first time and chemical profiles were determined by HPLC analysis. Extracts and pure compounds were found to have high MMPs inhibitory effect, high SPF, high antioxidant capacity and anti-aging thermosensitive gel formulation was developed from fruit ethanol:water (70:30) extract which has the highest activity and product was obtained. Keywords: Anti-aging phytocosmetic, Rumex crispus, MMP inhibitor, SPF, antioxidant Supporter Foundations: TÜBİTAK (SBAG 1001-Project:214S147), Hacettepe University Scientific Researches Coordination Unit (Project Number:1216, Project Number: TDK-2017-13191)en
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xiii RESİMLER xvi SPEKTRUMLAR xvii ŞEKİLLER xx ŞEMALAR xxiv TABLOLAR xxv 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 5 2.1. Botanik Bilgiler 5 2.1.1. Polygonaceae Familyası 5 2.1.2. Rumex L. Cinsi 7 2.1.3. Rumex crispus L. 10 2.2. Rumex L. Türleri Üzerinde Yapılan Fitokimyasal Çalışmalar 14 2.2.1. Antranoitler 15 2.2.2. Flavonoitler 28 2.2.3. Naftalenler 36 2.2.4. Tanenler 40 2.2.5. Basit Fenoller ve Fenolik Asitler 43 2.2.6. Antosiyanidin ve Lökoantosiyanidinler 45 2.2.7. Kumarinler 46 2.2.8. Saponinler 46 2.2.9. Stilben türevleri 47 2.2.10. Sterol Türevleri 48 2.2.11. Sabit ve Uçucu Yağlar 50 2.2.12. Alkaloitler 51 2.2.13. Diğer Bileşikler 51 2.3. Rumex Türlerinin Kullanılışı 52 2.4. Rumex Türleri Üzerinde Yapılan Biyolojik Etki Çalışmaları 56 2.4.1. Dermokozmetik Etkiler 56 2.4.2. Diğer Etkiler 58 2.5. Cilt yaşlanması 70 2.5.1. Kronolojik Yaşlanma 70 2.5.2. Fotoyaşlanma 71 2.5.3. Matriks Metalloproteinaz Enzim Ailesi ve Cilt Yaşlanması ile İlişkisi 72 3. GEREÇ VE YÖNTEM 75 3.1. Bitkisel Materyal 75 3.2. Kimyasal Malzemeler 76 3.3. Kullanılan Aletler ve Gereçler 77 3.4. Ekstraksiyon 78 3.4.1. Saf Bileşik İzolasyonu için Ekstrelerin Hazırlanması 78 3.4.2. Biyolojik Etki Çalışmaları için Ekstrelerin Hazırlanması 79 3.5. Moleküler Doking Çalışmaları 80 3.5.1. Yöntem Basamakları 80 3.5.2. Kullanılan Yazılımlar 81 3.5.3. Ligand/MMP-1 Bağlanma Enerjisi Hesaplanması 82 3.5.4. Ligand/MMP-8 Bağlanma Enerjisi Hesaplanması 83 3.5.5. Ligand/MMP-13 Bağlanma Enerjisi Hesaplanması 84 3.6. Matriks Metalloproteinaz İnhibitör Aktivite Çalışmaları 85 3.6.1. MMP-1 İnhibitör Aktivite Tayini 85 3.6.2. MMP-8 İnhibitör Aktivite Tayini 86 3.6.3. MMP-13 İnhibitör Aktivite Tayini 87 3.7. Güneşten Koruyucu Faktör Hesaplamaları 88 3.8. Antioksidan Kapasite Tayini 89 3.8.1. DPPH Radikalini Süpürücü Etki Tayini 89 3.8.2. Nitrik Oksit Radikalini Süpürücü Etki Tayini 90 3.8.3. ABTS Radikalini Süpürücü Etki Tayini 91 3.8.4. Total Antioksidan Kapasite Tayini 92 3.9. Fitokimyasal Çalışmalar 93 3.9.1. İzolasyon Çalışmaları 93 3.9.2. İnce Tabaka Kromatografisi (İTK) 102 3.9.3. Preparatif İnce Tabaka Kromatografisi 102 3.9.4. Silika Jel Kolon Kromatografisi (Silika jel KK) 103 3.9.5. Sefadeks Kolon Kromatografisi (Sefadeks KK) 103 3.9.6. Orta Basınçlı Sıvı Kromatografisi (MPLC) 104 3.10. Stabilite Çalışmaları 106 3.10.1. Hızlandırılmış Stabilite Testi 106 3.10.2. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) 107 3.11. Formülasyon Çalışmaları 109 3.11.1. Deneysel Prosedür 111 3.11.2. Boş Jel Formülasyonu Hazırlanması 112 3.11.3. Ekstre İçeren Jel Formülasyonu Hazırlanması 112 3.11.4. Boş ve Ekstre İçeren Jel Formülasyonlarının Karakterizasyon Çalışmaları 112 4. BULGULAR 113 4.1. Moleküler Doking Çalışmalarına Ait Bulgular 113 4.2. Matriks Metalloproteinaz İnhibitör Aktivite Çalışmalarına Ait Bulgular 119 4.2.1. MMP-1 İnhibitör Aktivite Tayini 119 4.2.2. MMP-8 İnhibitör Aktivite Tayini 124 4.2.3. MMP-13 İnhibitör Aktivite Tayini 129 4.3. Güneşten Koruyucu Faktör (SPF) Hesaplama Çalışmalarına Ait Bulgular 134 4.4. Antioksidan Kapasite Tayini Çalışmalarına Ait Bulgular 139 4.4.1. DPPH Radikalini Süpürücü Etki Tayini 139 4.4.2. NO Radikalini Süpürücü Etki Tayini 142 4.4.3. ABTS Radikalini Süpürücü Etki Tayini 145 4.4.4. Fosfomolibdat Antioksidan Kapasite Tayini 148 4.5. Fitokimyasal Çalışmalara Ait Bulgular 151 4.5.1. Krizofanol (RCAA-1) 153 4.5.2. Fiskiyon (RCAA-2) 160 4.5.3. Emodin (RCAA-3) 169 4.5.4. Aloe-emodin (RCAA-4) 178 4.5.5. Emodin-8-O-β-glukopiranozit (RCAG-1) 183 4.5.6. Emodin-6-O-β-glukopiranozit (RCAG-2) 193 4.5.7. Krizofanol-8-O-β-glukopiranozit (RCAG-3) 203 4.5.8. Emodin-1-O-β-glukopiranozit (RCAG-4) 214 4.5.9. Nepodin-8-O-β-glukopiranozit (RC-1) 226 4.6. Stabilite Çalışmalarına Ait Bulgular 238 4.6.1. Referans Bileşiklerin Alıkonma Zamanlarının Saptanması 240 4.6.2. Referans Bileşiklerin Kalibrasyon Eğrilerinin Hazırlanması 246 4.6.3. Rumex crispus L. Kök Ekstrelerinin HPLC Profilinin Belirlenmesi 251 4.6.4. Rumex crispus L. Yaprak Ekstrelerinin HPLC Profilinin Belirlenmesi 254 4.6.5. Rumex crispus L. Meyve Ekstrelerinin HPLC Profilinin Belirlenmesi 257 4.6.6. Rumex crispus L. Kök Etanol:su (70:30) Ekstrelerinde Miktar Tayini 260 4.6.7. Rumex crispus L. Yaprak Etanol:su (70:30) Ekstrelerinde Miktar Tayini 274 4.6.8. Rumex crispus L. Meyve Etanol:su (70:30) Ekstrelerinde Miktar Tayini 287 4.6.9. Fiziksel Stabilite Değerlendirmesi 299 4.6.10. Kimyasal Stabilite Değerlendirmesi 301 4.7. Formülasyon Çalışmalarına Ait Bulgular 310 4.7.1. Boş ve Ekstre İçeren Jel Formülasyonlarının Karakterizasyon Çalışmaları 310 4.7.2. Jelleşme Sıcaklığı Tayini 310 4.7.3. Viskozite Tayini 311 5. TARTIŞMA 314 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 329 7. KAYNAKLAR 331 8. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectYaşlanma karşıtı fitokozmetiktr_TR
dc.subjectRumex crispus
dc.subjectMMP inhibitör
dc.subjectSPF
dc.subjectantioksidan
dc.titleRumex Crıspus L. Ekstreleri ve Sekonder Metabolitlerinin Mmps İnhibitör Aktiviteleri, Antioksidan Kapasiteleri ve Spf Değerlerinin Araştırılarak, Ciltteki Kollajen Dokuyu Onarıcı Fitokozmetik Ürün Geliştirilmesitr_TR
dc.typedoctoralThesisen
dc.description.ozetUzun, M., Rumex crispus L. Ekstreleri ve Sekonder Metabolitlerinin MMPs İnhibitör Aktiviteleri, Antioksidan Kapasiteleri ve Spf Değerlerinin Araştırılarak, Ciltteki Kollajen Dokuyu Onarıcı Fitokozmetik Ürün Geliştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakognozi Programı, Doktora Tezi, Ankara, 2017. Bu tezde temel amaç, etkin, kaliteli ve güvenli bir fitokozmetik ürün hammaddesi ve bitmiş ürün elde edilmesidir. Cilt yaşlanmasına karşı savaşabilecek bir fitokozmetik hammadde ve formülasyon eldesi için bitkinin kök, yaprak ve meyvelerinden hazırlanmış farklı polaritede toplam 15 ekstrenin ve elde edilen saf bileşiklerin cilt yaşlanmasına neden olan MMP-1, MMP-8 ve MMP-13 enzimlerini inhibe edici etkileri ve SPF tayini ile güneşten koruyucu etkileri ilk kez tespit edilmiştir. Ekstrelerin DPPH, NO, ABTS radikallerine karşı süpürücü etkileri ve fosfomolibdat yöntemi ile antioksidan kapasiteleri belirlenmiştir. Çalışmalarda kullanılan emodin, aloe-emodin, krizofanol, fiskiyon, emodin-1-O-β-glukopiranozit (ilk kez) , emodin-6-O-β-glukopiranozit (ilk kez), emodin-8-O-β-glukopiranozit, krizofanol-8-O-β-glukopiranozit ve nepodin-8-O-β-glukopiranozit bileşikleri çeşitli kromatografik yöntemlerle Rumex crispus L. (Polygonaceae) köklerinden ve yapraklarından saf halde izole edilmiş ve yapıları spektroskopik yöntemlerle tayin edilmiştir. Bitkinin içerdiği antranoit, flavonoit, tanen ve naftalen iskeletlerinin MMP-1, 8, 13 enzimleri üzerindeki etkileri moleküler doking yöntemi ile ilk kez çalışılmıştır. Etkinlikleri yüksek olan hammadde adayı ekstrelerin kimyasal profilleri HPLC analizleriyle belirlenmiş ve hızlandırılmış stabilite testi 40ºC ± 2ºC ve bağıl nem olarak % 75 ± % 5 şartlarda 6 ay bekletilerek ilk kez test edilmiştir. Tüm verilerin değerlendirilmesiyle, ekstrelerin ve saf bileşiklerin yüksek MMP inhibitör etkiye, yüksek SPF ve yüksek antioksidan kapasiteye sahip oldukları saptanmış, etkinliği en yüksek bulunan meyve etanol:su (70:30) ekstresinden yaşlanma karşıtı termosensitif jel formülasyonu geliştirilmiş ve ürün elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yaşlanma karşıtı fitokozmetik, Rumex crispus, MMP inhibitör, SPF, antioksidan Destekleyen Kuruluşlar: TÜBİTAK (SBAG 1001-Proje No:214S147), Hacettepe Üni. Bilimsel Araştırmalar Birimi (Proje No:1216, Proje No: TDK-2017-13191)tr_TR
dc.contributor.departmentFarmakognozitr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record