Show simple item record

dc.contributor.advisorBozer, Ayşe Deniz
dc.contributor.authorÇağlayan Mazanoğlu, Emine Seda
dc.date.accessioned2017-03-27T12:39:54Z
dc.date.available2017-03-27T12:39:54Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-01-27
dc.identifier.citationVargas, Louis. Guidebook to the Drama. London: The English Universities Press, 1960. Print.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3297
dc.description.abstractThe features which make Julius Caesar (1599), Hamlet (1599-1601), All’s Well That Ends Well (1601-1602), Troilus and Cressida (1603), Measure for Measure (1603), Antony and Cleopatra (1607) and Timon of Athens (1607-1608) were called “problem plays”, “dark comedies”, “tragi-comedies” and “problem comedies”. Shakespeare’s problem plays have been discussed by critics and scholars from different perspectives since the seventeenth century. Each critic and scholar brought a new dimension to the field of Shakespeare’s problem plays in terms of naming, categorisation and types of questions which are raised. Various aspects of these plays such as generic ambiguity, uncertain endings which did not satisfy the audience/readers, character issues and the presentation of particularly moral issues that have been left to the interpretation of the audience/readers were emphasised. In addition, whether Shakespeare suffered similar problems in his personal life or whether the historical background of the time was influential on the gloomy atmosphere of these plays were discussed by the critics and scholars. This dissertation aims at studying The Merchant of Venice (1596-1598), Hamlet and Measure for Measure as Shakespeare’s problem plays. In this regard, in Chapter I, The Merchant of Venice is analysed in terms of the problems with reference to character and genre. In Chapter II, Hamlet is discussed with regard to the problem in character. Lastly, in Chapter III, Measure for Measure is studied in relation to the problems regarding the abuse of justice, and genre. Furthermore, this dissertation aims at analysing The Merchant of Venice, Hamlet and Measure for Measure respectively within the religious, political and legal contexts of the periods in which they were written. It is argued that the problems in religious, political and legal affairs, particularly, in the last years of Elizabeth I’s reign and at the beginning of James I’s rule influenced the bleak tone of these three plays. These problems related to the context also establish the ground for the emergence and/or the development of the particular problem dealt with in each chapter. In this sense, the history of the Jewish people in England is dealt with within the religious context of The Merchant of Venice. In Hamlet the succession problem and the Essex Rebellion are studied as the political context. Lastly, in Measure for Measure, the authoritarian rule which results in the abuse of justice and the problems in the enforcement of law in the early years of James I’s rule are analysed within the political and legal context.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY………………………………………………………………………………... i BİLDİRİM ……………………………………………………………………………………....... ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI …………………………….... iii ETİK BEYAN…………………………………………………………………………………….. iv DEDICATION …………………………………………………………………………………….. v ACKNOWLEDGEMENTS …………………………………………………………………........ vi ÖZET …………………...………………………………………………………………………. viii ABSTRACT ..……………………………………………………………………………………. x TABLE OF CONTENTS .............................................................................................................. xii INTRODUCTION .…………………………………………………………..…………………... 1 CHAPTER I: THE MERCHANT OF VENICE: A PROBLEM PLAY IN TERMS OF THE JEWISH PROBLEM AND GENRE ……………………………....................................... 26 CHAPTER II: HAMLET: A PROBLEM PLAY IN TERMS OF THE SUCCESSION PROBLEM AND CHARACTER ……………………………………………………………….. 95 CHAPTER III: MEASURE FOR MEASURE: A PROBLEM PLAY IN TERMS OF ABUSE OF JUSTICE AND GENRE ...…………………………………………........................ 174 CONCLUSION ………………………………………………………………………………… 260 APPENDIX ………………………………………………………………………....................... 267 WORKS CITED ..………………………...………………………………….............................. 273 EK 1: ORİJİNALLİK FORMU………………………………………………………………... 303 EK 2: ETİK KURUL İZİN MUAFİYETİ FORMU…………………………........................... 305tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectWilliam Shakespeare, The Merchant of Venice, Hamlet, Measure for Measure, problem oyunları, edebi türle ilgili problem, karakterdeki problem, oyunun sonu ile ilgili problem, dini bağlam, siyasi bağlam, hukuki bağlamtr_TR
dc.titleRevisiting Shakespeare's Problem Plays: The Merchant of Venice, Hamlet and Measure for Measuretr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetJulius Caesar (1599), Hamlet (1599-1601), All’s Well That Ends Well (Yeter ki Sonu İyi Bitsin) (1601-1602), Troilus and Cressida (Troilus ve Cressida) (1603), Measure for Measure (Kısasa Kısas) (1603), Antony and Cleopatra (Antonius ve Kleopatra) (1607) ve Timon of Athens (Atinalı Timon) (1607-1608), “problem oyunları”, “karanlık komediler”, “trajikomediler” ve “problem komedileri” olarak adlandırılmıştır. Shakespeare’in bu oyunları problem yapan özellikler on yedinci yüzyıldan bu yana eleştirmenler ve akademisyenler tarafından farklı açılardan ele alınmakta ve tartışılmaktadır. Her eleştirmen ve akademisyen, isimlendirme, sınıflandırma ve ortaya atılan soruların çeşitliliği bakımından, Shakespeare’in problem oyunları alanına yeni bir boyut getirmiştir. Ayrıca, edebi türde belirsizlik, seyirciyi/okuyucuyu tatmin etmeyen belirsiz son, karakterdeki problemler ve seyircinin/okuyucunun yorumuna bırakılan özellikle ahlaki soruların ortaya atılması bu oyunların farklı özellikleri olarak ele alınmıştır. Oyunların karanlık bir havaya sahip olmasına Shakespeare’in kişisel hayatında yaşadığı problemlerin mi, yoksa dönemin tarihsel bağlamının mı etkisi olduğu eleştirmenler ve akademisyenler tarafından tartışılmıştır. Bu tezin amacı, The Merchant of Venice, Hamlet ve Measure for Measure oyunlarını, problem oyunu olarak incelemektir. Bu bağlamda, Birinci Bölüm’de, The Merchant of Venice, karakterdeki ve edebi türle ilgili problemler açısından analiz edilmektedir. İkinci Bölüm’de, Hamlet, karakterdeki problem bakımından tartışılmaktadır. Üçüncü Bölüm’de ise Measure for Measure, adaletin sağlanamaması bağlamında ve edebi türle ilgili problemler açısından incelenmektedir. Ayrıca, bu tez, The Merchant of Venice, Hamlet ve Measure for Measure oyunlarını sırasıyla yazıldıkları dönemlerdeki dini bağlamda, siyasi bağlamda ve adalet anlayışı çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Özellikle Kraliçe I. Elizabeth döneminin sonunda, Kral I. James’in yönetiminin başında ortaya çıkan dini, siyasi ve hukuki konulardaki sorunların bu oyunlardaki kasvetli havayı yarattığı savunulmaktadır. Ayrıca, bağlama ait bu sorunlar, her bölümde ele alınan problemin ortaya çıkışına ya da gelişimine zemin hazırlamaktadır. Bu anlamda, The Merchant of Venice oyununun dini bağlamı açısından İngiltere’deki Yahudi tarihi ele alınmıştır. Hamlet oyununda, veliaht sorunu ve Essex Ayaklanması politik bağlam açısından çalışılmıştır. Son olarak, Measure for Measure oyununda, Kral I. James yönetiminin ilk yıllarında adaletin yerini bulmamasına neden olan otoriter rejim ve yasaların uygulanmasında karşılaşılan sorunlar siyasi ve hukuki bağlam açısından incelenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.contributor.authorIDTR169917tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record