Now showing items 34-38 of 38

  • Sefuroksim Aksetil' in Voltametrik Davranışlarının İncelenmesi ve Elektroanalitik Yöntemlerle Farmasötik Preparatlardan Analizi 

   Erdoğan Kablan, Sevilay (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   In this thesis, square wave voltammetric (SWV) methods have been developed for the quantitative determination of cefuroxime axetil (CEFA) from pharmaceutical preparations. Electrochemical reduction and oxidation of the ...
  • Serotoninin Renal Hasardaki Rolü 

   Erikçi, Açelya (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   In various acute and chronic renal diseases, tissue damage occurs and platelet activation is observed. Recent studies suggest that some factors released from activated platelets may participate in inflammation and fibrosis ...
  • The in Vitro and in Vivo Effects of Telomerase Substrate 6-Thio-2 -Deoxyguanosine 

   Mender, İlgen (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Telomerase mediated telomere targeted therapy represents a new approach in cancer therapy. In this study, I report that the nucleoside analogue 6-thio-2’-deoxyguanosine (6-thio-dG) is recognized by the telomerase ...
  • Tıbbi Cihazlar 

   Özer, Yekta; Özkan, Yalçın; Savaşer, Ayhan; vd., ... (Hacettepe Üniversitesi, 2017)
   Hastalıkların teşhis ve/veya tedavisinde farmakolojik, immünolojik veya rıvokimyasal mekanizmaları kullanmayan ama etkinin ortaya çıkmasına . nkal etki yoluyla yardımcı olan ürün grubuna tıbbi cihazlar adı verilmektedir. Global ...
  • Yoğun Bakım Ünitelerinde Kolistin Kan Düzeyi İzlemi ve Değerlendirilmesi 

   Ecemiş, Seray (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019-09-09)
   To evaluate the influence of the parameters predicted to develop nephrotoxiciy and the incidence of acute renal failure on the development of nephrotoxicity 30 patients who underwent intravenous colistin therapy for at ...