• Alman Siyasi Tarihi 

      Şahin, Sedat (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
      Günümüzde Avrupa veya Alman Tarihi ile ilgili Ortaçağ öncesi Türkçe kaynaklar sınırlıdır. Bundan dolayı, Alman Tarihini başlangıçtan günümüze kadar incelerken, aynı zamanda genel hatlarıyla Avrupa Tarihi'de bu eserde ele ...