• Alman Siyasi Tarihi 

   Şahin, Sedat (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
   Günümüzde Avrupa veya Alman Tarihi ile ilgili Ortaçağ öncesi Türkçe kaynaklar sınırlıdır. Bundan dolayı, Alman Tarihini başlangıçtan günümüze kadar incelerken, aynı zamanda genel hatlarıyla Avrupa Tarihi'de bu eserde ele ...
  • Göstergebilim ve Tarihsel Gelişimi 

   Şahin, Sedat (Hacettepe Üniversitesi, 2014)
   Bir insan günlük hayatında binlerce gösterge ile karşılaşmaktadır. Bu karşı­laşma bilinçli veya bilinçsizce gerçekleşir. Çevremizi ve iç dünyamızı kuşa­tan bu göstergeler her bilim dalı tarafından farklı parametrelerle ...