Show simple item record

dc.contributor.advisorÇobanoğlu, Özkul
dc.contributor.authorAltınok, Koray
dc.date.accessioned2017-05-30T12:29:33Z
dc.date.available2017-05-30T12:29:33Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-11-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3410
dc.description.abstractThe modern world, being major technological breaktrough turning into global village with the usage of internet. The concrete and non - concrete originalities of the societies have a privileged position to protect the differences in globalized world. The abstract and non - abstract cultural values of the sociesties are started to use an important tool for the improvement of the small - scale locals with the evidence of the cultural economy. It is possible to say that in cultural tourism which showed up as an alternative tourism variety againist consumerism and ordinariness of mass tourism, nations who evalute concrete and abstract values based on sustainability and practicality, obtain critical feedbacks in behalf of all - purpose progress. Nowadays, societies who evaluate creativeness that is in the foreground abstract cultural values in prospering policies obtain significant gainings in behalf of both protecting and transferring abstract cultural values and all - purpose progress. In this study, with reference to the review above, the concrete and abstract cultural values, cultural tourism and regional development of Ağlasun, a county of Burdur, has been analyzed. During this study, first and foremost, the cultural values of the county have been aimed to be detected. Later, the obtained informations effect on the development of the county has been aimed to be established.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectKültür Turizmitr_TR
dc.subjectAğlasuntr_TR
dc.subjectThe Cultural Tourismtr_TR
dc.titleAğlasun Kültür Turizmitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBüyük teknolojik atılımların yaşandığı modern dünya özellikle internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte her geçen gün küresel bir köy haline dönüşmektedir. Toplumların sahip olduğu somut ve somut olmayan özgünlükler küreselleşen dünyada farklılıkları korumak adına oldukça ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Toplumların somut ve somut olmayan kültürel değerleri son dönemlerde kültürün ekonomik yönünün belirginleşmesiyle özellikle küçük ölçekli yörelerin kalkınmasında da önemli bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kitle turizminin sıradanlığına ve tüketim çılgınlığına karşı alternatif bir turizm çeşidi olarak ortaya çıkan kültür turizmi politikalarında somut ve somut olmayan değerlerini sürdürülebilirlik ve uygulanabilirlik temelinde değerlendiren ulusların çok yönlü kalkınma adına ciddi geri dönüşümler elde ettiklerini söylemek mümkündür. Bugün özellikle yaratıcılığın ön planda olduğu somut olmayan kültürel değerlerini başarılı politikalarla değerlendiren toplumlar küreselleşen dünyada hem somut olmayan kültürel değerlerini koruma ve aktarma adına hem de çok yönlü kalkınma adına önemli kazanımlar elde etmektedir. Yukarıdaki değerlendirmelerden hareketle bu çalışmada Burdur’un Ağlasun ilçesinin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel değerler kültür turizmi ve yöresel kalkınma bütünlüğü içerisinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışma boyunca öncelikle ilçenin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel değerlerin tespiti yapılmaya çalışılmış daha sonra söz konusu tespitlerin ilçenin kalkınmasındaki rolleri belirlenmeye çalışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record