Show simple item record

dc.contributor.advisorKavak, Bahtışen
dc.contributor.authorÖzyörük, Hüseyin Erbil
dc.date.accessioned2017-06-06T06:57:47Z
dc.date.available2017-06-06T06:57:47Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-05-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3458
dc.description.abstractThis study aims to develop a model concerning the effect of self-actualization on the tendency to perceive price as a quality indicator. In the model, the relationship between those variables and mediating roles of some variables are explored. In this context, the mediating roles of prestige sensitivity and risk aversion in the relationship between self-actualization and price-quality perception is investigated. Additionally, the mediating role of risk aversion in the relationship between holistic thinking tendency and price-quality perception is examined. Structural equation modeling analyses are carried out by using data gathered from 855 participants with different demographical characteristics. Results showed the significant effects of self-actualization and holistic thinking tendency on the tendency to perceive price as a quality indicator, as well as significant effects of self-actualization on prestige sensitivity and risk aversion. Moreover, findings supported the mentioned mediating roles of prestige sensitivity and risk aversion, except the mediating role of risk aversion in the relationship between holistic thinking tendency and price-quality perception.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectKendini Gerçekleştirmetr_TR
dc.subjectFiyat-Kalite Algısı
dc.subjectPrestij Duyarlılığı
dc.subjectRiskten Kaçınma
dc.subjectBütüncül Düşünme
dc.titleKendini Gerçekleştirme Düzeyi İle Fiyat-Kalite Algısı Arasındaki İlişkiye Dair Bir Modeltr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma temelde, kendini gerçekleştirme düzeyinin fiyatı kalite göstergesi olarak algılama eğilimine etkisine dair bir model ortaya koymayı amaçlamaktadır. Modelde bu iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı test edilirken, bazı değişkenlerin farklı rolleri de incelenmiştir. Bu bağlamda, prestij duyarlılığı ve riskten kaçınma eğilimi değişkenlerinin bahsedilen iki değişken arasındaki ilişkide aracı role sahip olup olmadığı araştırılmıştır. Ek olarak, bütüncül düşünme eğiliminin fiyatı kalite göstergesi olarak algılama eğilimine etkisi ve riskten kaçınma değişkeninin bu ilişkideki rolü irdelenmiştir. Farklı demografik özelliklere sahip 855 katılımcıdan toplanan verilerle yapılan yapısal eşitlik modeli analizlerinin sonuçları kendini gerçekleştirme düzeyinin, fiyatı kalite göstergesi olarak algılama eğilimine, ayrıca prestij duyarlılığına ve riskten kaçınma eğilimine anlamlı ve negatif etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte analiz sonuçları, prestij duyarlılığı değişkeninin kendini gerçekleştirme düzeyi-fiyatı kalite göstergesi olarak algılama eğilimi ilişkisinde aracı role sahip olduğunu ve riskten kaçınma eğiliminin bütüncül düşünme eğilimi ile fiyatı kalite göstergesi olarak algılama eğilimi arasındaki ilişkide aracı rol oynadığını desteklemiştir. Ancak riskten kaçınma eğiliminin, kendini gerçekleştirme düzeyi ile fiyatı kalite göstergesi olarak algılama eğilimi arasındaki ilişkide aracı rol oynadığına dair hipotez doğrulanamamıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record