Show simple item record

dc.contributor.advisorEkici, Gamze
dc.contributor.authorTorpil, Berkan
dc.date.accessioned2017-06-09T07:16:18Z
dc.date.available2017-06-09T07:16:18Z
dc.date.issued2017-06
dc.date.submitted2017-05-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3475
dc.description.abstractTorpil B., Turkish Cross-Cultural Adaptation, Validity and Reliability of Canadian Occupational Performance Measure in People with Multiple Sclerosis, Hacettepe University Institute of Health Science Occupational Therapy Program Master Thesis, Ankara, 2017. This study was conducted to determine whether people with Multiple Sclerosis (MS) was designed to investigate the adaptation, cultural adaptation, validity and reliability of Canadian Occupational Performance Measure (COPM), a client centered outcome measure, to Turkish. People with MS scores of 24 or higher were included in the study to the Mini Mental State Examination. The translation procedure defined by the World Health Organization has been implemented. After the Turkish translation, the questionnaire was translated into English by a team of native speakers. The final form of the scale was determined by discussing the necessary cultural adaptations by the jury. People with MS were implemented re-test one week after the assessments. During the process, there was no problem in adapting the questionnaire to the Turkish culture. As a result of these evaluations, 342 occupations in which people with MS had problems with COPM were determined. People with MS indicated the most problematic activities in self-care. One of the most problematic activities of people is the use of public transportation and the climbing of stairs. The validity of COPM was determined by looking at the correlation between the Health Assessment Questionnaire, Expanded Disability Status Scale, Multiple Sclerosis Quality of Life-54 physical and cognitive scores. As a result of these examinations, it was determined that the COPM was a valid measurement. On the reliability test, test retest and internal consistency coefficient were checked. Cronbach's Alfa internal consistency coefficient was evaluated after re-testing with one week's search. The internal consistency coefficient was found to be in the range of 0.9-1 and it was found that the COPM was reliable at the perfect level. In conclusion, the Turkish version of COPM was found to be a valid and reliable measurement tool that can be used academically and clinically in people with MS.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectKanada Aktivite Performans Ölçümütr_TR
dc.subjectGeçerlilik
dc.subjectGüvenilirlik
dc.subjectMultipl Skleroz
dc.titleMultipl Skleroz’lu Bireylerde Kanada Aktivite Performans Ölçümü’nün Türkçe Kültürel Adaptasyonu, Geçerlilik ve Güvenilirliğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTorpil B., Multipl Skleroz’lu Bireylerde Kanada Aktivite Performans Ölçümü’nün Türkçe Kültürel Adaptasyonu, Geçerlilik ve Güvenilirliği, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ergoterapi Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017. Bu araştırma, Multipl Skleroz’lu (MS) bireylerde kişi merkezli bir sonuç ölçümü olan Kanada Aktivite Performans Ölçümü’nün (KAPÖ) Türkçe’ye uyarlanması, kültürel adaptasyonu, geçerlilik ve güvenilirliğinin araştırılması amacıyla planlandı. Çalışmaya Mini Mental Durum Testi’nden 24 ve üstü puan alan MS’li bireyler dahil edildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımladığı çeviri prosedürü uygulandı. Anket Türkçe çevirisi sonrası, anadili İngilizce olan uzman ekip tarafından İngilizce’ye çevrildi. Jüri tarafından gerekli kültürel adaptasyonları tartışılarak ölçeğin son hali belirlendi. Değerlendirmelerden bir hafta sonra bireylere tekrar test yapıldı. Uygulama esnasında anketin Türk kültürüyle uyumlanmasında herhangi bir problem yaşanmadı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda KAPÖ ile MS’li bireylerin problem yaşadığı 342 aktivite belirlendi. MS’li bireyler en fazla kendine bakım alanında problemli oldukları aktiviteleri belirtti. Bireylerin en fazla problem belirttiği aktivitelerin başında “toplu ulaşım kullanımı ve merdiven inip çıkmanın” geldiği görüldü. KAPÖ’nün geçerliliğinin belirlenmesinde Sağlık Değerlendirme Anketi, Genişletilmiş Özürlülük Değerlendirme Ölçeği, Multipl Skleroz Yaşam Kalitesi-54 fiziksel ve bilişsel puanları arasındaki ilişkilere bakıldı. Bu incelemeler sonucunda KAPÖ’nün geçerli bir ölçüm olduğu saptandı. Güvenilirlik incelemesinde test tekrar test ve iç tutarlılık katsayısına bakıldı. Bir hafta arayla yapılan tekrar test uygulamaları sonrasında Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısına bakıldı. İç tutarlılık katsayısı 0,9-1 aralığında olup KAPÖ’nün mükemmel düzeyde güvenilir olduğu saptandı. Sonuç olarak, KAPÖ’nün Türkçe versiyonu MS’li bireyler üzerinde akademik ve klinik anlamda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu bulundu.tr_TR
dc.contributor.departmentErgoterapitr_TR
dc.contributor.authorID202243tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record