Show simple item record

dc.contributor.authorAkbulut, Mügetr_TR
dc.date.accessioned2017-06-15T06:23:55Z
dc.date.available2017-06-15T06:23:55Z
dc.date.issued2016tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3529
dc.description.abstractCitation indexes are important authority resources for measuring thecontribution of scientists and scientific publications to literature. Many studies ininformation retrieval are based on research aiming to develop retrievalalgorithms. These studies tend to receive citations from different fields becauseof the interdisciplinary nature of information retrieval. Therefore, it is importantto analyze the so-called “citation classics” retrospectively to find out their impacton other fields. Yet, it is not easy to do this using citation indexes, especially forrelatively old papers, as traditional citation analysis tends not to reveal the fullimpact of a work on other studies at its time and periods that follow. In order tosee the big picture it is important to study the contribution of these studies onother disciplines as well.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectInformation retrievaltr_TR
dc.subjectBilgi erişim
dc.subjectBibliyometri
dc.subjectPennant diyagramları
dc.subjectİlgililik
dc.subjectİlgililik sıralamalar
dc.subjectEtki
dc.subjectTf*idf ağırlıklandırma
dc.subjectInformation retrieval
dc.subjectBibliometrics
dc.subjectPennant diagrams
dc.subjectRelevance
dc.subjectRelevance rankings
dc.subjectImpact
dc.subjectTf*idf weighting
dc.titleAtıf Klasiklerinin Etkisinin Ve Ilgililik Sıralamalarının Pennant Diyagramları Ile Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2016/2877tr_TR
dc.description.ozetAtıf dizinleri bilim insanlarının ve bilimsel çalışmaların literatüre olan katkılarınınölçümüne yönelik otorite kaynaklardır. Bilgi erişim literatüründeki birçok çalışmaerişim algoritmalarının geliştirildiği araştırmalara dayanmaktadır. Bilgi erişimalanının disiplinlerarası yapısı dolayısı ile bu çalışmalara birçok farklı alandanatıflar yapılmaktadır. Bilgi erişim literatüründe “klasik” olarak nitelendirilen vebirçok alanı etkileyen çalışmaların özellikle geriye dönük olarak incelenmesiönemlidir. Fakat özellikle eski tarihli çalışmaların etkilerinin atıf dizinlerindegözlenmesi kolay değildir. Geleneksel atıf analizi çalışmanın kendi dönemindekive daha sonraki dönemlerdeki çalışmalar üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmakiçin yeterli değildir. Bu çalışmaların diğer disiplinlere etkileri ve alandaki yenimodellere katkılarının ortaya çıkarılması büyük resmi görebilmek açısındanönemlidir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimitr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record