Show simple item record

dc.contributor.advisorKadılar, Cem
dc.contributor.authorÜnal, Ceren
dc.date.accessioned2017-06-16T12:39:50Z
dc.date.available2017-06-16T12:39:50Z
dc.date.issued2017-06-14
dc.date.submitted2017-06-12
dc.identifier.citationÜnal, C., Basit ve Tabakalı Rastgele Örneklemede Üstel Fonksiyonu Kullanan Kitle Ortalaması Tahmin Edicileri, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2017.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3551
dc.description.abstractIn this study, we investigated estimators with exponential functions for estimation of mean estimator in simple and stratified random samplings. Family of estimators based on the exponential function is proposed for both sampling methods. The proposed estimators are compared with ratio and product estimators in literature. Moreover, we provide an application on different data sets to demonstrate efficiency of the proposed estimators according to the information of one and two auxiliary variables. As a result of this study, the proposed estimators are more efficient than other estimators in literature under the obtained conditions in theory.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİçindekiler Sayfa ÖZET………………...............................................................................................................i ABSTRACT…………………………………………………………………...……………ii TEŞEKKÜR………………………………………………………………………………..iii İÇİNDEKİLER……………………………………………………………………………..iv ÇİZELGELER……………………………………………………………………………..vii 1. GİRİŞ .......................................................................................................................... 1 2. GENEL BİLGİLER .................................................................................................... 5 2.1. BRÖ Yöntemi için Genel Bilgiler ............................................................................. 5 2.2. TRÖ Yöntemi için Genel Bilgiler .............................................................................. 8 3. BASİT RASTGELE ÖRNEKLEMEDEKİ TAHMİN EDİCİLER .......................... 13 3.1. BRÖ Yönteminde Tek Yardımcı Değişken Bilgisini Kullanan Üstel Tahmin Ediciler................................................................................................................................. 13 3.1.1. Tek Yardımcı Değişken Bilgisini Kullanan Tahmin Edicilerin Etkinlik Karşılaştırması ..................................................................................................................... 26 3.2. BRÖ Yönteminde İki Yardımcı Değişken Bilgisini Kullanan Üstel Tahmin Ediciler…………………………………………………………………………………….48 3.2.1. İki Yardımcı Değişken Bilgisini Kullanan Tahmin Edicilerin Etkinlik Karşılaştırması ..................................................................................................................... 53 4. TABAKALI RASTGELE ÖRNEKLEMEDEKİ TAHMİN EDİCİLER ................. 62 4.1. TRÖ Yönteminde Tek Yardımcı Değişken Bilgisini Kullanan Üstel Tahmin Ediciler……......................................................................................................................... 62 4.1.1. Tek Yardımcı Değişken Bilgisini Kullanan Tahmin Edicilerin Etkinlik Karşılaştırması ..................................................................................................................... 77 4.2. TRÖ Yönteminde İki Yardımcı Değişken Bilgisini Kullanan Üstel Tahmin Ediciler……......................................................................................................................... 99 4.2.1. İki Yardımcı Değişken Bilgisini Kullanan Tahmin Edicilerin Etkinlik Karşılaştırması……………………………………………………………………………102 5. BASİT RASTGELE ÖRNEKLEMEDE ÖNERİLEN TAHMİN EDİCİ AİLESİ..109 5.1. Basit Rastgele Örneklemede Kitle Ortalaması Tahmini için Önerilen Tahmin Edici Ailesi….............................................................................................................................. 109 5.2. Basit Rastgele Örneklemede Kitle Ortalaması Tahmini için Önerilen Tahmin Edici Ailesinin Etkinlik Karşılaştırması ..................................................................................... 113 6. TABAKALI RASTGELE ÖRNEKLEMEDE ÖNERİLEN TAHMİN EDİCİ AİLESİ............................................................................................................................... 115 6.1. Tabakalı Rastgele Örneklemede Kitle Ortalaması Tahmini için Önerilen Tahmin Edici Ailesi.................................................................................................................................. 115 6.2. Tabakalı Rastgele Örneklemede Kitle Ortalaması Tahmini için Önerilen Tahmin Edici Ailesinin Etkinlik Karşılaştırması ..................................................................................... 119 7. BASİT RASTGELE ÖRNEKLEME İÇİN SAYISAL GÖSTERİM ..................... 121 7.1. BRÖ Yönteminde Literatürde Yer Alan Tahmin Ediciler için Sayısal Gösterim ...... 121 7.1.1. Tek Yardımcı Değişken Bilgisinden Yararlanan Tahmin Ediciler için Sayısal Gösterim………………………………………………………………………………….121 7.1.2. İki Yardımcı Değişken Bilgisinden Yararlanan Tahmin Ediciler için Sayısal Gösterim……………………………………………………………………………….....124 7.2. BRÖ Yönteminde Önerilen Tahmin Edici için Sayısal Gösterim .............................. 125 8. TABAKALI RASTGELE ÖRNEKLEME İÇİN SAYISAL GÖSTERİM ............ 128 8.1. TRÖ Yönteminde Literatürde Yer Alan Tahmin Ediciler için Sayısal Gösterim ...... 128 8.1.1. Tek Yardımcı Değişken Bilgisinden Yararlanan Tahmin Ediciler için Sayısal Gösterim……………………………………………………………………………….....128 8.1.2. İki Yardımcı Değişken Bilgisinden Yararlanan Tahmin Ediciler için Sayısal Gösterim……………………………………………………………………………….....132 8.2. TRÖ Yönteminde Önerilen Tahmin Edici için Sayısal Gösterim…………………...133 9. SONUÇ VE TARTIŞMA ....................................................................................... 137 KAYNAKLAR .................................................................................................................. 139 ÖZGEÇMİŞ ....................................................................................................................... 144tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectbasit rastgele örneklemetr_TR
dc.subjecttabakalı rastgele örneklemetr_TR
dc.subjectüstel tip tahmin edicilertr_TR
dc.subjecthata kareler ortalamasıtr_TR
dc.subjectfark yöntemitr_TR
dc.subjectyardımcı değişkentr_TR
dc.subjectetkinliktr_TR
dc.titleBASİT VE TABAKALI RASTGELE ÖRNEKLEMEDE ÜSTEL FONKSİYONU KULLANAN KİTLE ORTALAMASI TAHMİN EDİCİLERİtr_TR
dc.title.alternativePOPULATION MEAN ESTIMATORS USING EXPONENTIAL FUNCTION IN SIMPLE AND STRATIFIED RANDOM SAMPLINGStr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışmasında Basit ve Tabakalı Rastgele Örnekleme yöntemlerinde kitle ortalaması tahmini için literatürde yer alan üstel fonksiyona sahip tahmin ediciler incelenmiştir. Her iki örnekleme yöntemi için üstel fonksiyona sahip tahmin edici aileleri önerilmiştir. Önerilen tahmin ediciler ile literatürde yer alan tahmin ediciler oransal veya çarpımsal olmalarına bağlı olarak karşılaştırılmıştır. Ayrıca, incelenen tahmin ediciler tek ve iki yardımcı değişken bilgisinden yararlanmalarına göre farklı veri setleri üzerinden sayısal gösterimleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda ise, elde edilen koşullar altında, önerilen tahmin edici ailelerinin karşılaştırılan tahmin edicilere göre daha etkin olduğu bulunmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentİstatistiktr_TR
dc.contributor.authorID268843tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record