Show simple item record

dc.contributor.advisorDurmuş Erkazancı, Hilaltr_TR
dc.contributor.authorÜtük Özer, Sehertr_TR
dc.date.accessioned2017-06-23T07:54:16Z
dc.date.available2017-06-23T07:54:16Z
dc.date.issued2016tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3630
dc.description.abstractEdward Said’s concept of “orientalism” is mainly grounded on the argument that the Orient is falsely represented by the Occident. Coined by Sadiq Jalal al-Azm, reverse orientalism, on the other hand, reveals a discourse used to reapropriate the authentic identity of the Orient. Like orientalism, reverse orientalism is also based on the East versus the West dichotomy; however, it stresses the otherness of the Orient and tries to recapture its identity. The aim of this thesis is to analyze and look into the impacts of reverse orientalism in translation with specific focus on the Turkish translations of Turkish Embassy Letters of Lady Mary Wortley Montagu, a renowned English traveller and writer.Turkish Embassy Letters is a prominent work of travel literature, which gives account of the Ottoman customs and manners. Although the book deconstructs the false accounts of the previous male travellers and has a counter-orientalist stance, it also includes orientalist features. In order to havtr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTranslation studiestr_TR
dc.titleReverse Orientalism in the Turkish Translations of Turkish Embassy Letters of Lady Mary Wortley Montagutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2016/2793tr_TR
dc.description.ozetEdward Said’in “oryantalizm” kavramı, temelde Batı’nın Doğu’yu yanlış betimlemesi üzerine kuruludur. Sadiq Jalal al-Azm tarafından ortaya atılan tersine oryantalizm kavramı ise Doğu’nun gerçek kimliğine yeniden kavuşturulması için kullanılan bir söylemdir. Oryantalizmde olduğu gibi tersine oryantalizm, Doğu ve Batı arasındaki ayrım üzerine kurulu olsa da Doğu’nun ötekiliğini vurgular ve kimliğini yeniden ele geçirmeye çalışır. Bu tezin amacı, tanınmış İngiliz seyyah ve yazar Lady Mary Wortley Montagu’nun Türkiye Mektupları adlı eserinin Türkçeye çevirileri ışığında çeviride tersine oryantalizmin etkilerini araştırmak ve analiz etmektir.Türkiye Mektupları, Osmanlı gelenek ve göreneklerini anlatan önemli bir gezi edebiyatı eseridir. Eser, daha önce erkek seyyahlarca yapılan yanlış anlatımları bozar ve oryantalizm karşıtı bir duruş sergiler ancak oryantalist öğeler de barındırır. Tersine oryantalizmin çevirideki etkilerinin görülmesi amacıyla Türkiye Mektupları adlı eserin beş Türkçe çetr_TR
dc.contributor.departmentMütercim-Tercümanlıktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record