Show simple item record

dc.contributor.advisorÖktem, Ferhundetr_TR
dc.contributor.authorErel, Sematr_TR
dc.date.accessioned2017-06-26T05:27:29Z
dc.date.available2017-06-26T05:27:29Z
dc.date.issued2016tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3638
dc.description.abstractThis study aimed to investigate the mediator role of emotion regulation and moral judgments in the relationship between cognitive and affective perspective-taking skills of children and their internalizing-externalizing problems. In addition, whether children show differences in these variables according to their age, gender and socioeconomic status was examined. This study consisted of 123 children aged between 4 and 6, and their parents. Mountain,Sally-Anne, and Ice-Cream Tasks, Denham Emotion Understanding Test, moral dilemmas, Emotion Regulation Checklist, Hacettepe Psychological Adaptation Scale were used.Findings indicated that children’s cognitive and affective perspective-taking and moral judgments show differences according to age, gender and socioeconomic status. Perspective-taking skills positively predicted their awareness;negatively predicted internalizing problems. Also, emotion regulation negatively predicted internalizing and externalizing problems of children.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectProblem behaviorstr_TR
dc.titleOkul Öncesi Dönemdeki Çocuklarda Bakış Açısı Alma Becerileri, Duygu Düzenleme Ve Ahlak Gelişiminin Davranış Sorunları Ile Ilişkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2016/3168tr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı çocukların bakış açısı alma becerileri ile davranış sorunları arasındaki ilişkide duygu düzenleme ve ahlaksal yargılamaların aracı rolünü incelemektir. Bu değişkenlerin çocukların yaşı, cinsiyeti ve sosyoekonomik düzeye göre farklılaşıp farklılaşmadığı da ele alınmıştır. Çalışmaya,4-6 yaş aralığında 123 çocuk ve ebeveynleri katılmıştır.Çocuk uygulamalarında, Dağ Testi, Sally-Anne ve Dondurmacı Görevleri,Denham Duygu Anlama Testi ve araştırmacılar tarafından yazılan ahlaki ikilemler kullanılmıştır. Ebeveynler de Duygu Düzenleme Ölçeği ve Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği ni doldurmuşlardır.Çocukların bakış açısı alma becerileri ve ahlaksal yargılamalarının yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik düzeye göre anlamlı olarak değiştiği görülmüştür.Ayrıca, bakış açısı alma becerileri ahlaksal yargılamaları olumlu yönde, içselleştirme sorunlarını ters yönde yordamaktadır. Duygu düzenleme becerileri de çocukların davranış sorunları ters yönde yordamaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentPsikolojitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record