Show simple item record

dc.contributor.advisorDağ, Ihsantr_TR
dc.contributor.authorKahramanol, Bükretr_TR
dc.date.accessioned2017-06-26T05:27:33Z
dc.date.available2017-06-26T05:27:33Z
dc.date.issued2016tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3652
dc.description.abstractAlexithymia concept basically indicates the problems about defining and expressing feelings of individuals. One of the aims of this study is to investigate the relationship of alexithymia, anger and anger expression styles with coping styles and psychological symptoms. Another aim of this study is to investigate the relationship of gender and mother and father education level as indicators of socio-economic status with alexithymia level. For this aim, with Demographic Information Form, to assess whether the participants have alexithymic characteristics 20-item “Toronto Alexithymia Scale (TAS-20)”, to assess anger and anger expression styles of participants “State-Trait Anger Expression Inventory” (STAXI), to define the participants’ ways of coping with stressful life events “Ways of Coping Inventory (WCI)” and to screen psychological symptoms of participants “Brief Symptom Inventory (BSI)” were implemented to the participants which were composed of 434 (224 women, 190 men) students frotr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectAlexithymiatr_TR
dc.titleAleksitimi, Öfke Ve Öfke Ifade Tarzları Ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki Ilişkinin Incelenmesitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.callno2016/3003tr_TR
dc.description.ozetAleksitimi kavramı temel olarak kişilerin duygularını tanımlama ve ifade etmeyle ilgili yaşadığı çeşitli sorunlara işaret etmektedir. Bu çalışmanın amaçlarından biri aleksitimi ile öfke ve öfke ifade tarzlarının stresle başa çıkma tarzları ve psikolojik belirtilerle ilişkisini incelemektir. Çalışmanın bir diğer amacı ise cinsiyetin ve sosyoekonomik düzeyin belirleyicileri olarak ele alınan anne ve baba eğitim düzeylerinin aleksitimi düzeyi ile ilişkisini incelemektir. Bu amaçla Hacettepe Üniversitesi’nin farklı bölümlerinden 434 (244 kadın, 190 erkek) öğrenciye Demografik Bilgi Formu ile birlikte aleksitimik özellikler taşıyıp taşımadıklarını değerlendirmek amacıyla 20 maddelik “Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20)”, öfke duygularını ve öfke ifade tarzlarını değerlendirmek amacıyla “Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği (SÖÖTÖ)”, stres verici yaşam olaylarıyla başa çıkma tarzlarını belirlemek amacıyla “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ)”, psikolojik belirtilerini taramak için de “Kısa Semtr_TR
dc.contributor.departmentPsikolojitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record